Usnesení

z jednání členské schůze ČRS MO Turnov, konané dne 1.února 2014 v městském divadle v Turnově.

 

A.Výroční členská schůze  schvaluje:

 

    1. zprávu předsedy MO o činnosti MO za období od poslední výroční členské  

        schůze a záměry organizace v roce 2014

    2. zprávu rybářského hospodáře

    3. zprávu ekonoma MO, včetně účetní uzávěrky za rok 2013 a plánu hospodaření 

        na rok 2014

    4. zprávu dozorčí komise a kontrolu usnesení z minulé VČS

    5. zápis rybníka Roudný do Katastru nemovitostí

   

B.Výroční členská schůze bere na vědomí:

   

     1) zprávu dozorčí komise

 

C.Výroční členská schůze ukládá:

 

1.      zajistit realizaci cílů plánu hospodaření MO

2.      uspořádání rybářských závodů pro dospělé, mládež a děti

3.      uspořádání rybářské veselice v roce 2014

4.      zajistit zápis rybníka Roudný do majetku MO

5.      zajistit nákup krmení pro chovný rybník Peklo na rok 2015                        

6.      zajistit zhotovení přípojky pitné vody do líhně Vazovec       

7.      projednat ve výboru MO všechny připomínky z diskuze výroční členské   schůze a po schválení podstatné změny zakomponovat do  plánu práce MO ČRS Turnov pro rok 2014.

8.      v případě získání prostředků a investic na odbahnění nádrže Libuň   spolupracovat s Obecním úřadem v Libuni a Povodím Labe Hradec Králové, s.p., bez finanční účasti ČRS MO Turnov

9.      výboru zajistit plnění manipulačních řádů zejména vedení provozních deníků  včetně aktualizace dat zodpovědných osob

10.                        pracovat průběžně na přípravě podkladů nutných k přerodu naší MO dle nového občanského zákoníku, platného od 1.1.2014

11.                        posoudit změnu lokality pro konání rybářské veselice v roce 2015

 

Zpracovala návrhová komise ve složení:

 

                                                                   Otakar Žofka        …...................

                                                                   Pavel Pehlík         …...................

                                                                   Miroslav Štrojsa   …...................

V Turnově, dne 1.února 2014