Rybářský revír

Popis

Libuňka 1  451 042

Voda mimopstruhová

Revír tvoří nádrže:

Libuň, v k.ú. Libuň                  4,0 ha

Roudný         Roudný               3,0 ha

Vražda           Jinolice              3,0 ha

Jizera 8  451 027

Voda mimopstruhová

Od jezu v Přepeřích až po lávku v Dolánkách včetně Modřišického ramene. K revíru patří usek Libuňky od vtoku do Jizery až k silničnímu mostu v Pelešanech. Přítoky do revíru nepatří

Délka toku 5 km, výměra 25 ha

Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství:

Na Modřišickém rameni je rybolov povolen dle ustanovení výjimek ČRS MO Turnov

Jizera 8 P  453 022

Voda pstruhová

Od lávky v Dolánkách až k železničnímu mostu v Rakousích včetně náhonu na elektrárnu (tzv. Malá Jizera).

Se všemi odvodňovacími a zavodňovacími kanály, propadlinami vzniklými těžbou v povodí revíru a v povodí Jizera 8 mimo potoky Vazovecký a Stebenka, které jsou samostatnými revíry a mimo povodí Libuňky.

Délka toku 6 km, výměra 10 ha

Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství:

Přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán

Libuňka 1 P  453 039

Voda pstruhová

Od silničního mostu v Pelešanech až k pramenům a potok Stebenka. Se všemi přítoky, jezery, odstavnými rameny, tůněmi, vodními retenčními nádržemi, odvodňovacími a zavodňovacími kanály a propadlinami v povodí revíru s výjimkou nádrží Roudný, Libuň, Oborský a Němeček, které jsou samostatnými revíry.

Délka toku 25 km, výměra 7 ha

Výjimky povolené z ustanovení předpisů o rybářství:

Úsek od jezu v obci Borek až po kaskádu v obci Ktová a úsek od soutoku s Javorkou v obci Libunec až k pramenům jsou chovné – sportovní rybolov zakázán. Úsek na Stebence od silničního mostu v obci Sekerkovy Loučky k pramenům, úsek na přítoku Veselce od obcí Veselá a všechny ostatní přítoky jsou chovné – sportovní rybolov zakázán.