SUMÁŘ ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK  VZOR!!!
Revír číslo
podrevíru
1
kapr
2
lín
26
celkem
Počet
docházek
číslo název ks kg ks kg ks kg
451027 Jizera MP 00 5 12,50 4 3,5 9 16,00 11
451027 MR 01 3 9,00     3 9,00 6
451042 Libuňka MP 00              
451042 Roudný 01 5 14,15 1 0,75 6 14,90 12
451042 Libuň 02              
451042 Vražda 03              
453022 Jizera P 00              
453039 Libuňka P 00              
453039 Veselka 01              
                   
CELKEM 13 35,65 5 4,25 18 39,90 29
Oddíl II povolenky k lovu