ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. -- místní organizace Turnov

stanovuje tyto bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS MO Turnov (v souladu s § 13 odst.9 zákona č.99/2004 Sbírky)

Podmínky jsou součástí povolenky k lovu vydané pro rok 2019.

1. Na všech mimoprstruhových (dále  jen „MP“) revírech je lov povolen od 2.3.2019 do 31.12.2019. Na všech pstruhových (dále „P“) revírech je lov povolen od 16.4.2019 – 30.11.2019.

2. Do záznamu o úlovcích je povinné před zahájením lovu zapsat datum, číslo, název revíru a podrevíru tak, jak je uvedeno na rubu bližších podmínek. V případě, že si neponecháte žádný úlovek je povinné řádek proškrtnout.

3. Při konečném zpracování úlovků a evidence docházek, zaznamenejte, do jednoho řádku podle revíru a podle sloupce druhu ryby, součet uloveného počtu ryb se součtem hmotnosti a na konci řádku počet docházek. Jestliže nevyhodnotíte (v případě, že jste lovili ryby) úlovky do Sumáře úlovků a docházek nebo je vyhodnotíte špatně, provede to za vás zpracující sumáře za organizaci. Za tuto službu však zaplatíte 100,-Kč, a to při dalším výdeji povolenky. 

4. Na všech revírech je povoleno parkování na k tomu určených místech – zakazuje se parkování na hrázi rybníku Roudný, u vagonu na Modřišickém rameni. Na revíru Vražda platí zákaz stanování a rozdělávání ohňů.

5. Na všech „MP“ revírech je povoleno si ponechat celkem 25 kusů ušlechtilých ryb na jednu povolenku. Z tohoto počtu 25 kusů je možno si ponechat maximálně 5 kusů štiky a 5 kusů candáta. Za ušlechtilou rybu je považován také amur.

6. Změny ve stanovených délkách ryb – kapr 45 - 60cm Roudný (včetně), kapr 45 – 70cm (včetně) ostatní revíry, štika 60cm, candát 55cm, okoun 30cm, amur 60cm, lín 30cm, úhoř 60cm. Pstruh obecný na „P“ revírech 35cm.

7. Na „MP“ revírech je možno si ponechat 1 kus ušlechtilé ryby za den (za ušlechtilou rybu se považuje také amur). Dále je možno si ponechat 2 kusy lína a 2 kusy okouna a 2 kusy lososovitých ryb za den.

8. Na „MP“ revírech je povoleno lovit na mrtvou a živou rybku od 16.6. Vždy je nutné rybu zaseknout do 5 vteřin od záběru. Po ponechání a zapsání dravé ryby se zakazuje v tomto dni lov na živou a mrtvou rybku!

9. Na všech revírech „MP“ a „P“ je celoročně hájena parma obecná a lipan podhorní. Od 16.3. – 15.6. je hájena ostroretka stěhovavá, podoustev říční, jelec tloušť, jelec jesen a plotice obecná, Od 1.1. – 15.6. jsou hájeni štika, candát, sumec, okoun. Od 1.9. – 15.4. je hájen pstruh obecný.

10. Na „P“ revírech je možno lovit pouze 3 dny v týdnu a ponechat si vždy maximálně 3 kusy lososovitých ryb. Na těchto revírech je povoleno si ponechat celkem 40ks lososovitých ryb na jednu celoroční povolenku. Z tohoto počtu může být maximálně 10ks pstruh obecný.

11. Na vodě pstruhové „Jizera P“ od strážního domku proti proudu až k železničnímu mostu v Rakousích je povolen pouze lov na umělou mušku. Je označeno tabulemi.

12. Pro kategorii „děti“ do 15ti let a kategorii „mládež“ do 18ti let. Lov povolen na „MP“ revírech od 2.3.2019 do 31.12.2019. Je povoleno si ponechat 1 kus ušlechtilé ryby za den do celkového počtu 15ti kusů na povolenku. Z tohoto počtu 15ti kusů mohou být maximálně 3ks dravé ryby (štika, nebo candát). Kategorie „děti“ se zakazuje lov na živou či mrtvou rybku. Je povoleno pouze vláčet umělé nástrahy od 16.6. – 31.12. Dále „děti“ mohou chytat pouze na jeden prut.

13. Denní doby lovu ryb:

- v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září: od 4 do 24 hodin
- v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen: od 5 do 22 hodin

14. Hostovské „MP“ povolenky:

- na týdenní hostovskou povolenku je možné si ponechat 4ks ušlechtilých ryb. Z tohoto počtu 4ks může být pouze jedna štika, nebo jeden candát.

 

Bližší podmínky k lovu ryb pro revír 451043 Libuňka 2 Němeček

1. Na těchto revírech je možno ulovit 10kusů ušlechtilých ryb,z toho štika 2 kusy.

2. Na revírech MO Jičín (Němeček) se za ušlechtilou rybu považuje, též amur bílý.

3. Lovící osoba je povinna mít u sebe vyprošťovač háčku, míru pro zjištění délky ryby a podběrák.

4. Zapsat do oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu na MP revíru datum lovu a celý název revíru tak, jak je uvedeno v soupisu revírů (Němeček). Datum zapisovat ve tvaru například: 01.05.19.

5. Jeseter je celoročně hájen, štika je hájena do 1.září daného roku.

6. Míry ryb v MO Jičín: Amur bílý 65cm / Kapr obecný 42 cm / Lín obecný 25cm /Štika obecná 60cm/ Sumec velký 90cm

7. Lov na revíru 451043 Libuňka 2 je povolen od 16.března do 31.12.kalendářního roku.

8. Je zakázáno zavážení nástrah a návnad, lov z loděk a plovacích zařízení a hlubinná přívlač.

9. V MP revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni nejvýše 7kg všech ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 kusy kapra, štiky, amura, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace.

10. Kontroly na revírech Němeček budou provádět členové rybářské stráže MO Jičín.

 

V Turnově 1. ledna 2019 

Nový výbor