ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, samostatná místní organizace Turnov

stanovuje tyto bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS MO Turnov

(v souladu s § 13 odst.9 zákona č.99/2004 Sbírky)

Podmínky jsou součástí povolenky k lovu vydané pro rok 2013.

1. Na rybníku Vražda je lov povolen od 16.března 2013 do 31.12.2013.Na stojatých vodách (Roudný, Libuň, Modřišické rameno) je lov povolen od 14.dubna 2013 do 31.12.2013.

2. Na tekoucích vodách (Jizera MP, Libuňka MP) je lov povolen od 16. června 2013.

3. Do záznamu o úlovcích je povinné před zahájením lovu zapsat datum,číslo,název revíru a podrevíru tak, jak je uvedeno na rubu bližších podmínek.V případě, že si neponecháte žádný úlovek je povinné řádek proškrtnout.

4.Při konečném zpracování úlovků a evidence docházek, zaznamenejte, do jednoho řádku podle revíru a podle sloupce druhu ryby, součet uloveného počtu ryb se součtem hmotnosti a na konci řádku počet docházek. Jestliže nevyhodnotíte (v  případě, že jste lovili ryby) úlovky do Sumáře ůlovků a docházek nebo je vyhodnotíte špatně, provede to za vás zpracující Sumáře za organizaci. Za tuto službu však zaplatíte 50,-Kč, a to při dalším výdeji povolenky.

5. Na všech revírech je povoleno parkování na k  tomu určených místech – zakazuje se parkování na hrázi rybníků Roudný, Libuň a u vagonu na Modřišickém rameně.Na revíru Vražda platí zákaz stanování a rozdělávání ohňů.

6. Na vodách stojatých (Roudný, Libuň, Modřišické rameno, Vražda) je povoleno ulovit 20 kusů kaprů a zbytek do 60ti kusů (=40kusů) na MP Jizeře a MP Libuňce. Na všech revírech MO je možno ulovit pouze 5 kusů dravých ryb (štika,candát) na jednu povolenku. Při ponechání si dravé ryby lov v tomto dni končí.

7. Změny ve stanovených délkách ryb – kapr 40 cm, štika 60 cm, candát 50 cm, okoun 25 cm, amur 60 cm, lín 25 cm, bufalo 40 cm, úhoř 50cm.

8. Na vodách MP je možno si ponechat 1 kus ušlechtilé ryby za den.

9. Na vodách MP je možno si ponechat 2 kusy lína, 1 kus amura a 1 kus bufala za den.

10. Na vodách MP je možno od 1. září 2013 lovit na mrtvou a živou rybku. Při lovu na živou a mrtvou rybku se smí používat pouze jednoháček.

11. Na rybníku Roudný je celoročně hájen kapr od 60 cm včetně.

12. Na všech revírech je celoročně hájena parma. Na Jizeře P je celoročně hájen lipan podhorní.

13. Na turnovských revírech je jeseter považován za sportovní rybu a všechny úlovky této ryby musí být šetrným způsobem vráceny do vody.

14. Na vodě pstruhové je možno lovit pouze 3 dny v týdnu 3 kusy lososovitých ryb.

15. Na vodě pstruhové Jizera P od strážního domku proti proudu až k železničnímu mostu v Rakousích je povolen pouze lov na umělou mušku. Je označeno tabulemi.

16. Pro kategorii „Děti“do 16ti let je povolen lov na jeden prut. Současně platí, že je povoleno si ponechat 1 kus ušlechtilé ryby denně do celkového počtu 10ti kusů na povolenku. Lov na jeden prut je povolen od 14. dubna do 31. prosince 2013. Zakazuje se lov přívlačí, dále na živou a mrtvou rybku.

17. Lov na Modřišickém rameni je výhradně pro členy ČRS MO TURNOV.

18. Na hostovské MP povolenky (týdenní, roční)je povoleno ulovit též pouze 1 kus ušlechtilé ryby za den.

 

V Turnově 26.ledna 2013

Jiří ŠIMŮNEK, hospodář MO ing. Jaromír DĚDEČEK, předseda MO

 

Bližší podmínky k lovu ryb pro revír 451043 Libuňka 2 Oborský a Němeček

1.Na těchto revírech je možno ulovit 10 kusů ušlechtilých ryb, z toho štika 2 kusy.

2.Na revírech ČRS MO Jičín (Oborský, Němeček) se za ušlechtilou rybu považuje též amur bílý.

3.Lovící osoba je povinna mít u sebe vyprošťovač háčku, míru pro zjištění délky ryby a podběrák.

4.Zapsat do oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu na MP revíru datum lovu a celý název revíru tak, jak je uvedeno v soupisu revírů (Oborský, Němeček).

Datum zapisovat ve tvaru: 01.05.13.

5.Jeseter je celoročně hájen, štika je hájena do 1.září daného roku.

6.Míry ryb v ČRS MO Jičín:

Amur bílý 65cm / Kapr obecný 42 cm / Lín obecný 25cm /Štika obecná 60cm/

Sumec velký 90cm

7.Lov na revíru 451043 Libuňka 2 je povolen od 16.března do 31.12. kalendářního roku.

8.Je zakázáno zavážení nástrah a návnad, lov z loděk a plovacích zařízení a hlubinná přívlač.

9.V mimopstruhovém revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni nejvýše 7 kg všech ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 kusy kapra, štiky, amura, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace.

10.Kontroly na revírech Oborský, Němeček budou provádět členové rybářské stráže ČRS MO Jičín.

V Turnově, dne 1.1.2013

Revír

podrevír

kapr

lín

 

celkem

Počet docházek

číslo

název

 

ks

kg

ks

kg

 

ks

kg

 

451027

Jizera MP

00

5

12,50

4

3,5

 

9

16,00

11

451027

MR

01

3

9

     

3

9,00

6

451042

LibuňkaMP

00

               

451042

Roudný

01

5

14,15

1

0,75

 

6

14,90

12

451042

Libuň

02

               

451042

Vražda

03

               

453022

Jizera P

00

               

453039

Libuňka P

00

               

453039

Veselka

01

               

453043

Oborský

00

               

453043

Němeček

01

               

CELKEM

13

35,65

5

4,25

18

39,90

29