ČRS MO Turnov

SAMOSTATNÉ HOSPODAŘÍCÍ

stanovuje tyto bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech

ČRS MO TURNOV

(v souladu s § 13 odst.9 zákona č.99/2004 Sbírky)

 

Podmínky jsou součástí povolenky k lovu vydané pro rok 2011.

 

 1. Na rybníku Vražda je lov povolen od 19.března 2011. Na stojatých vodách (Roudný, Libuň, Modřišické rameno) je lov povolen od 17.dubna 2011 do 31.12.2011.
 2. Na tekoucích vodách (Jizera MP, Libuňka MP) je lov povolen od 16. června 2011.
 3. Do záznamu o úlovcích je povinné před zahájením lovu zapsat datum a název revíru. V případě, že si neponecháte žádný úlovek je povinné řádek proškrtnout
 4. Při konečném zpracování úlovků a evidence docházek, zaznamenejte, do jednoho řádku podle revíru a podle sloupce druhu ryby, součet uloveného počtů ryb se součtem hmotnosti a na konci řádku počet docházek.  Jestliže nevyhodnotíte (v případě, že jste lovili ryby) úlovky do Sumáře úlovků a docházek nebo je vyhodnotíte špatně, provede to za vás zpracující Sumáře za organizaci. Za tuto službu však zaplatíte 50,- Kč, a to při dalším výdeji povolenky.
 5. Na všech revírech je povoleno parkování na k tomu určených místech - zakazuje se parkování na hrázi rybníků Roudný, Libuň a u vagonu na Modřišickém rameně.
 6. Na vodách stojatých (Roudný, Libuň, Modřišické rameno, Vražda) je povoleno ulovit 20 kusů kaprů a zbytek do 60ti kusů (=40kusů) na MP Jizeře a MP Libuňce. Na všech revírech MO je možno ulovit pouze 5 kusů dravých ryb (štika, candát) na jednu povolenku. Při ponechání si dravé ryby lov v tomto dni končí.
 7. Změny ve stanovených délkách ryb – kapr 40 cm, štika 60 cm, candát 50 cm, okoun 25 cm, amur 60 cm, lín 25 cm, bufalo 40 cm, úhoř 50 cm.
 8. Na vodách MP je možno si ponechat 1 kus ušlechtilé ryby za den.
 9. Na vodách MP je možno si ponechat 2 kusy lína, 1 kus amura a 1 kus bufala za den.
 10. Na vodách MP je možno od 16.června 2010 lovit na mrtvou a živou rybku. Při lovu na živou a mrtvou rybku se smí používat pouze jednoháček.
 11. Na rybníku Roudný je celoročně hájen kapr od 60 cm včetně a dále je zde povolen lov dravých ryb pouze vláčením (na umělé nástrahy).
 12. Na všech revírech je celoročně hájena parma. Na Jizeře P je celoročně hájen lipan podhorní.
 13. Na turnovských revírech je jeseter považován za sportovní rybu a všechny úlovky této ryby musí být šetrným způsobem vráceny do vody.
 14. Na vodě pstruhové je možno lovit pouze 3 dny v týdnu 3 kusy lososovitých ryb.
 15. Na vodě pstruhové Jizera P od strážního domku proti proudu až k železničnímu mostu v Rakousích je povolen pouze lov na umělou mušku. Je označeno tabulemi.
 16. Pro kategorii „Děti“do 16ti let je povolen lov na jeden prut. Současně platí, že je povoleno si ponechat 1 kus ušlechtilé ryby denně do celkového počtu 10ti kusů na povolenku. Lov na jeden prut je povolen od 17.dubna do 31.prosince 2011. Zakazuje se lov přívlačí, dále na živou a mrtvou rybku.
 17. Lov na Modřišickém rameni je výhradně pro členy ČRS MO TURNOV.
 18. Na hostovské MP povolenky (týdenní,roční) je povoleno ulovit též pouze 1 kus ušlechtilé ryby za den.

 V Turnově 1. března 2011

   Jiří ŠIMŮNEK, rybářský hospodář v.r.                       Ing. Jaromír DĚDEČEK, předseda v.r.