Pravidla pro splnění pracovní povinností (brigád) členů ČRS místní organizace TURNOV

·         Pracovní povinnost je odpracovat 16 brigádnických hodin v roce.

·         Brigádnické povinnost je stanovena pro všechny členy do věku 63 let a končí v tom roce, ve kterém dosáhne člen věku 63 let. Případné výjimky projedná a rozhodne výbor MO na základě písemné žádosti člena MO ČRS.

·         Od brigádnických povinností jsou osvobozeni: členové výboru MO, dozorčí komise, rybářské stráže, držitelé ZTP a ženy.

·         Člen MO nemůže být zastoupen jiným členem MO nebo kýmkoli jiným při plnění brigádnických povinností – pokud nechce osobně pracovat má možnost neodpracované hodiny uhradit.

·         Za použití osobních technických prostředků a zařízení brigádníků nebudou poskytovány žádné hodiny navíc

·         V jednom termínu se bude konat jen jedna akce, která musí být nahlášena předen nejméně 3 pracovní dny.

·         Na konání každé brigády se dostaví pověřený člen výboru, který na začátku brigády provede prezentaci a jiným než prezentovaným členům nebudou hodiny uznány.

·         Neodpracované hodiny je možné uhradit. Všech 16 hodin ve výši 2.400 Kč. Pokud bude člen hradit jednotlivé chybějící hodiny, stanovuje se cena 1h á 150,- Kč nebo předáním cen do tomboly nebo na rybářské závody. Zde se pro plnění brigádnických hodin započítá z předloženého dokladu o nákupu jedna hodina oproti hodnotě 150 Kč z ceny poskytnutých darů.

·         Neodpracované hodiny je možné uhradit při placení členských známek. V případě neuhrazení nebude vydána povolenka k lovu ryb.

 

Projednáno a schváleno členskou schůzí ČRS MO Turnov 2011