ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

 

Zápis z jednání ze dne 12. listopadu 2019
Zde je ke shlédnutí zápis z posledního jednání výborové schůze.

Zápis z jednání ze dne 10. září 2019
Zde je ke shlédnutí zápis z posledního jednání výborové schůze.

Zápis z jednání ze dne 11. června 2019
Zde je ke shlédnutí zápis č. 7 z jednání výborové schůze.

Zápis z jednání ze dne 14. května 2019
Zde je ke shlédnutí zápis č. 6 z jednání výborové schůze.

Zápis z jednání ze dne 11. dubna 2019
Zde je ke shlédnutí zápis č. 5 z jednání výborové schůze.

Zápis z jednání ze dne 12. března 2019
Zde je ke shlédnutí zápis č. 4 z jednání výborové schůze.

Zápis z jednání

Zde je ke shlédnutí zápis č. 3 z jednání výborové schůze.

 Zápis z jednání

Z jednání výborové schůze ČRS,z.s., MO Turnov konaná v Restauraci Saloon u Supa dne 17.1.2019 v 17 hod.

Přítomni:

členové výboru: J.Dědeček, J. Holeček, M. Malý, J. Obdržálek, L. Janda, T. Kracík, L.Malý

členové dozorčí komise: T. Hudec, J. Hlavatý, M. Hejduk,  host: M. Bulva
Jednání zahájil a vedl J. Dědeček s následujícím programem:

1. obeznámil nové členy výboru s jejich náplní práce

2. připomenul novému hospodáři a zástupci, aby si opatřili průkazy na kraj. úřadě v Liberci

3. vyjádřil se k diskusním příspěvkům na členské schůzi

4. informoval o čestném členství p. J. Šimůnka a M. Štrojsy

5. požádal nové hospodáře o plán zarybnění chovných revírů spolku

M. Malý, jednatel informoval:

1. o předání veškeré rybárské agendy spolku, včetně cenin a klíčů od bývalé jedenatelky  R. Šimůnkové a hospodáře J. Šimůnka

2. požádal radu ČRS o vydání registračního listu

3. zaslal e-mailem seznam nově zvolených členů výboru na krajské úřady

4. kontaktoval pí.Wudyovou  z krajského úřadu Libereckého kraje ohledně pomoci vyřešení BPVRP na revíru P Jizery úsek Dolánecký jez-lávka.

5. informoval o školení elektroagregátisů v Trutnově           

L. Janda:  informoval  o stavu PC a webových stránkách spolku, připravil nalepovací štítky na výdej povolenek

 J. Holeček: informoval o nových zájemcích na rybářskou stráž, kontaktoval pí. Koškovou na MěÚ v Turnově .

 M.Bulva: informoval o počtu dětí v kroužku, nabídl pomoc novému výboru při prezentaci spolku na základních školách

 6. Výbor schválil za přijetí nového člena spolku p. Z. Svobodu

Příští jednání výbor 12.2. 2019

Zapsal : M. Malý

Zápis ověřil : ing. J. Dědeček

 

Zápis
Členská schůze ČRS, z.s. MO Turnov konaná 12. ledna 2019 v městském divadle v Turnově.
Členové nově zvoleného výboru se dohodli na rozdělení funkcí a to:
Předseda: Ing. Jaromír Dědeček
Místopředseda : Jiří Holeček
Jednatel: Michal Malý
Hospodář: Jan Obdržálek
Zástupce hospodáře: Tomáš Kracík
Ekonom: Lukáš Janda
Pokladník: Lukáš Malý
Dozorčí komise:
Předseda: Tomáš Hudec
Člen: Martin Hejduk
Člen: Jaroslav Hlavatý
Nově zvolený výbor nepřijal žádná usnesení, dohodl se pouze na termínu další schůze , kam budou pozváni i nově zvolení členové dozorčí komise a lektor rybářského kroužku Mgr. M. Bulva.
Příští jednání výboru 17.1. 2019 v 17 hod Restaurace Saloonu u Supa.
Zapsal: M. Malý
Zápis ověřil: J. Dědeček