Obecné MO Turnov

Brigádnická povinnost a ceny povolenek na rok 2019

Členská známka: 500,-

Dar ve výši 300,- Kč/rok na dobu do roku 2023 (pro účely nákupu pozemků, opravy majetku spolku, úpravy manipulačních řádů a nepředvídatelné výdaje v souvislosti s počasím).

Brigádnická povinnost je 16 hodin 1 hod = 150,- Kč možnost doplacení brigád

Od brigád jsou zproštěni všichni od 63let, děti, mládež, ženy, členové výboru a dozorčí komise a vedoucí rybářského kroužku M. Bulva

Rybářská stráž: má nově povinnost 16 kontrolních dní pro splnění brigád.1kontrolní den = 150 Kč

 

Ceny dospělý mimopstruhová:                 2.300,- roční povolenka

Ceny děti do 15ti let mimopstruhová:         500,- roční povolenka (první zdarma)

Ceny mládež do 18ti let mimopstruhová: 1.000,- roční povolenka

Ceny hosté mimopstruhová:                     5.000,- povolenka roční

                                                                  1.500,- povolenka týdenní

Ceny dospělý pstruhová:                           2.300,-roční povolenka

Ceny hosté pstruhová:                               5.000,- povolenka roční (max. 10ks za rok)

                                                                      500,- povolenka denní (max. 3ks za den)

Všechny hostovské povolenky MP + P se vydávají na adrese: Vazovec 27, 51101 Turnov po dohodě s hospodářem na tel. +420 607 834 132

Podmínky spojené s přijetí nového člena:

Přestup člena z jiné organizace: