AKTUALITY

22.5. 2018 Oprava aktuální informace

 

Omlouvám se všem rybářům, ale začátek rybolovu na retenční nádrži v Libuni začíná 25. června 2018, podle platných Bližších podmínek k výkonu rybářského práva vydaných pro rok 2018.

 

21.5. 2018 Mimořádná aktuální informace

 

Informujeme všechny členy, kteří si zakoupili v roce 2018 MP povolenku, že na revíru č. 451042/02 Libuň se od června 2018 povoluje rybolov podle platných Bližších podmínek k výkonu rybářského práva vydaných pro rok 2018.

Dále žádáme, rodiče dětí, které úspěšně složily dne 7.června 2018 zkoušky v rybářském kroužku, aby se do 30. června 2018 dostavily k převzetí potřebných dokladů a úhradě členského příspěvku !!!

 

17.6. 2018 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 5. 6. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

 

25.4. 2018 Aktuální informace

 

Informujeme, že další a poslední termín, kdy bude možné zaplatit členskou známku, případně uhradit neodpracované brigádnické hodiny a současně zakoupit rybářskou povolenku na rok 2018 je 4.5. 2018 od 16 do 18 hodin v zasedací místnosti turnovského rybářského spolku.

 

20.4. 2018 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 10. 4. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání. Dále informujeme, že rybářské závody se v letošním roce nekonají. Pro opozdilé rybáře bude stanoven ještě jeden, a to poslední termín, prodeje členských příspěvků a povolenek. Dále žádáme rybáře, aby netelefonovali nebo osobně nejednali s jednatelkou spolku z důvodu prodeje povolenky. Povolenky se budou prodávat pouze ve vyhlášeném termínu v zasedací místnosti spolku. Děkujeme

 

11.4. 2018 Aktuální informace

 

Informujeme, že další termín, kdy je možné zaplatit členskou známku a případně úhradu neodpracovaných brigád a současně zakoupit rybářskou povolenku na rok 2018 je  v pátek 13.4. 2018 od 16 do 18 hodin v zasedací místnosti turnovského rybářského spolku.

Pro ostatní rybáře informace, že členské příspěvky na rok 2018 je nutné zaplatit nejpozději do konce dubna.

 

15.3. 2018 Aktuální informace - upřesnění

POVOLENKY 2018:

MP roční děti       500Kč

První MP roční děti kroužek   ZDARMA

MP roční dorost   1000Kč

MP roční dospělí   2000Kč

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že po odbahnění vodní nádrže v Libuni v rámci dotace nedošlo k vyjasnění podmínek rybolovu, rybolov se do odvolání na tomto revíru ZAKAZUJE !!!  Rozhodnutím výboru se našim členům kategorie „dospělí“ poskytuje kompenzace formou slevy ceny MP povolenky !

 

MP roční děti a dorost HOST    2000Kč

MP roční dospělí HOST           5000Kč

MP týdenní děti HOST             500Kč

MP týdenní dorost a dospělí      1500Kč

----------------------------------------------

P roční dospělí     2300Kč

P roční dospělí HOST     NEPRODÁVÁME

 

15.3. 2018 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov a aktuální informace

Dne 6. 3. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání. Dále výbor schválil Bližší podmínky lovu ryb na turnovských revírechceny povolenek pro rok 2018.

Dále, "Z důvodu nevyjasněných podmínek rybolovu po odbahnění vodní nádrže v Libuni, je zde do odvolání rybolov ZAKÁZÁN !!! Z toho důvodu se výbor rozhodl kompenzovat vlastním členům kategorie "dospělí" cenu povolenky, a to tak, že ji snižuje na 2000,-Kč."

Konání rybářských závodů bude předmětem jednání příštího výboru, 10.4.2018.

 

9.3. 2018 Aktuální informace - upřesnění

 

Sdělujeme termíny, kdy je možné zaplatit členskou známku a případně úhradu neodpracovaných brigád. Současně s tím začne prodej rybářských povolenek na rok 2018.

 - v pátek 16/3/2018 od 16 do 18 hodin,

 - v pátek 23/3/2018 od 16 do 18 hodin.

O dalších termínech vás budeme informovat.

 

8.3. 2018 Aktuální informace - 2. výzva

 

Další možnost školení nového hospodáře:

Hospodářské zkoušky probíhají ve dvou víkendech. Zahájení je vždy v pátek ve 12:00 a semináře běží až do neděle do 14:00. Celý kurz je pouze teoretický v učebně. Na konci druhého víkendu již probíhá samotná zkouška. 

Cena semináře je 2 800 a v ceně je zahrnuta výuka, literatura a ubytování. Strava není zajištěna.

Kurz je otevírán vždy po naplnění 10 účastníky. Momentálně je přihlášeno 7 zájemců.

V případě vážného zájmu stačí zaslat naskenovanou přihlášku, která je na našich stránkách www.ssrv.cz. Zaslané přihlášky jsou nezávazné a já Vás budu po naplnění kurzu informovat o termínech. Momentálně je zahájení plánováno cca na měsíc květen. 

V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem Jiří Srp; SŠRV, Třeboň.

606 784 850 

 

8.3. 2018 Aktuální informace

 

Termíny prodeje členských příspěvků:

 - v pátek 16/3/2018 od 16 do 18 hodin,

 - v pátek 23/3/2018 od 16 do 18 hodin.

Dubnový termín upřesníme po dalším výboru.

 

24.2. 2018 Aktuální informace - omluva

informujeme rybáře, že termín prodeje členských známek a povolenek bude oznámen okamžitě, jakmile bude opraven program v počítači.. Tím se omlouváme. Sledujte naše vebowské stránky.

 

8.2. 2018 Aktuální informace - výzva

 

POZVÁNKA

 

na školení rybářských hospodářů pořádané ve dnech 11. 3. 2018 – 16. 3. 2018. Střední rybářskou školou Vodňany

 

Informace pro účastníky školení:

- školení proběhne v prostorách Střední rybářské školy ve Vodňanech,

- prezence účastníků proběhne v neděli 11. 3. 2018 od 13.30 do14.00, kurz bude zahájen v neděli 11. 3. 2018 ve 14.00 hodin v klubovně č. 101 Domova mládeže SRŠ Vodňany,

- přednášky obsahují témata stanovená pokynem Mze ČR č.j. 3104/95 ze dne 16. 11. 1995

- přednášky budou probíhat od 11. 3. do 15. 3. 2018, jejich podrobný program obdrží účastníci při prezenci,

- v pátek dne 16. 3. 2018 v dopoledních hodinách proběhnou závěrečné zkoušky

- ubytování a celodenní stravování pro účastníku kurzu je zajištěno, je v ceně školení

- stravování začíná večeří dne 11. 3. 2018, končí snídaní dne 16. 3. 2018

- platba za kurz proběhne bezhotovostně prostřednictvím příslušného územního svazu ČRS, případně na místě složením hotovosti v pokladně školy.

- platba zahrnuje kurzovné, stravné a nocležné

- studijní materiál – doporučujeme vyžádat si učebnici Příručka pro rybářské hospodáře na příslušném územním svazu ČRS. Součástí učebnice je i CD sloužící k přípravě na poznávání ryb a živočichů. (Doporučujeme trénovat určování ryb a živočichů – rodový a druhový název např. Sekavčík horský)

- vezměte s sebou psací potřeby a zmíněnou publikaci Příručka pro rybářské hospodáře (učebnice)

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU IHNED VOLEJTE JEDNATELKU, ZAŘÍDÍM VŠE POTŘEBNÉ!!!

 

Školení probíhá pouze 1x v roce, pro zabezpečení chodu spolku po hospodářské stránce, je nutné, aby se našel zájemce z řad členů již letos !

 

Radka Šimůnková, jednatelka

 

30.1. 2018 Aktuální informace

Dne 3.2. 2018 se kaná v městském divadle členská schůze ČRS místní organizace v Turnově. Začátek jednání je naplánován na 8:30h. Presentace přítomných rybářů bude zahájena v 8:00h. Členská schůze má připraven následující program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání členské schůze
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti výboru od minulé ČS a hlavní úkoly v roce 2018
 4. Zpráva rybářského hospodáře o úlovcích za rok 2017a zarybnění revírů pro rok 2018
 5. Zpráva ekonoma o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 6. Zpráva dozorčí komise o jejich činnosti a provedené kontrole usnesení z minulé ČS
 7. Diskuse
 8. Zpráva mandátové komise o účasti na členské schůzi
 9. Návrh a schválení usnesení

 Žádáme všechny rybáře o účast na jednání a dochvilnost při presentaci.

 

31.12. 2017 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov a aktuální informace

Dne 5. 12. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání. Dále výbor stanovil termíny pro placení členských příspěvků, a to na 12.1. a 26.1. od 16 do 18 hodin v kanceláři MO.

Členská schůze turnovského spolku se bude konat v městském divadle 3.2. 2018

Do Nového roku 2018 vám přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho krásných zážitků u vody.

 

24.11. 2017 Aktuální informace

Informujeme všechny zájemce o lístky na Rybářskou veselici konanou 9.2. 2018 v sokolovně v Mašově, že dnešního dne byly všechny lístky vyprodány.

 

15.11. 2017 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 8. 11. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

 

24.10. 2017 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 10. 10. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

 

23.10. 2017 Aktuální informace

Dne 11.11.2017 se koná výlov rybníka Petr v osadě Peklo. Je potřeba 20 brigádníků z řad rybářů, hlaste se hospodáři na tel.722222836!

 

30.9. 2017 Důležité upozornění !!!

Prodej lístků na Rybářskou veselici 2018.
Prodej bude zahájen v pátek 24 listopadu, od 10. do 12. hodin a od 15 do 18. hodin v kanceláři rybářského spolku v Turnově. Jen osobní odběr vstupenek!! Na případné telefonické a jiné objednávky nebude brán zřetel! Cena vstupenky 250,-Kč Přednost mají (i v případné frontě) členové naší organizace. Rybářská veselice se koná 9. února 2018 v sokolovně Mašově od 20. hodin.
Jarda Malý

 

20.9. 2017 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 12. 9. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Ze zápisu se dozvíte další informace k odbahnění retenční nádrže v Libuni. Zároveň zde najdete i zápis z červnové výborové schůze. Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

 

10.9. 2017 Důležité upozornění !!!

Informujeme všechny rybáře, že od pondělí 11.9. 2017 do odvolání je zakázán lov ryb na retenční nádrži v Libuni, a to z důvodu vypouštění nádrže a následného odbahňování.

 

26.5. 2017 Důležité upozornění !!!

Informujeme především dětské rybáře a mladé rybářské příznivce, že se z technických důvodů ruší letošní rybářské závody pro děti plánované na 27.5. 2017 v Libuni.

 

7.3. 2017 Aktuální informace

Informujeme všechny rybáře a rybářské příznivce, že z technických důvodů se ruší letošní rybářské závody pro dospělé plánované na 22.4. 2017 v Libuni.

 

13.4. 2017 Aktuální informace

Informujeme všechny rybáře, že poslední termín uhradit členský příspěvek, brigády a zakoupit si povolenku bude 28. dubna od 16 do 18 hodin kanceláři MO. Dále toto bude možné pouze po telefonické domluvě s jednatelkou.

Dále upozorňujeme že povinnost uhradit členský příspěvek rybáře ČRS je do konce dubna. Tuto povinnost ještě dost členů a především dětí nesplnilo.

Všem rybářům, rybářským příznivcům a jejich rodinám přejeme veselé Velikonoce.

 

5.4. 2017 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 4. 4. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

 

27.3. 2017 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 7. 3. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

Dále upozorňujeme rybáře na prodej členských známek a povolenek pro rok 2017, který proběhne  7.4. 2017 od 16h do 18 hodin. Přítomnost v kanceláři bude podle potřeby tento den prodloužena.

 

10.2. 2017 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 7. 2. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

30.1. 2017 Aktuální informace

Na jednání členské schůze spolku, 28.1.2017, byly stanoveny nejbližší důležité termíny:

Prodej členských známek:

17.2. 2017 od 16 do 18 hodin

Prodej členských známek a povolenek:

10.3. 2017 od 16 do 18 hodin

7.4. 2017 od 16 do 18 hodin

Zahájení rybolovu 2017

18. 3. 2017 pouze na revíru Vražda

23.4. 2017 ostatní revíry (Libuň, Roudný, Modřišické rameno)

Rybářské závody pořádané spolkem

22.4. 2017 Libuň, pro dospělé

27.5. 2017 Libuň, pro děti

 

IB.

 

 

17.1. 2017 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

 

Dne 10. 1. 2017 se uskutečnilo pravidelná jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

 

28. ledna 2017 od 8 hodin se koná členská schůze spolku v Městském divadle v Turnově s následujícím navrženým programem:

 

 1. Zahájení, popřípadě opakované zahájení z důvodu nižší účasti než 50% přítomných členů (mládež + dospělí)

 2. Volby komisí, mandátová a návrhová

 3. Zpráva předsedy o činnosti výboru a zaměření v roce 2017

 4. Zpráva hospodáře, úlovky, zarybnění

 5. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

 6. Zpráva předsedy DK, kontrola usnesení z minule ČS

 7. Diskuse

 8. Zpráva mandátové komise

 9. Předložení návrhu a schválení usnesení

 10. Závěr

Žádáme všechny členy o účast a včasnost příchodu na jednání.

IB.

 

12.12. 2016 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov + aktuální termíny.

Dne 6. 12. 2016 se uskutečnilo pravidelná jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.  Dále mi dovolte tlumočit předsedu, členy výboru a DK s přáním pevného zdraví a úspěchů v roce 2017 všem členům.

Důležité termíny:

20. ledna 2017, první termín možnosti placení členských příspěvků a neodpracovaných brigád

28. ledna 2017 od 8 hodin členské schůze spolku v Městském divadle v Turnově

IB.

 

7.11. 2016 Aktuální informace

Upozorňujeme rybáře, že plánovaný výlov rybníku Petr v osadě Peklo se z technických důvodů v plánovaném termínu (12.11. 2016) nekoná. O případném náhradním termínu bude výbor spolku včas informovat.

IB

 

14.10. 2016 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Ve dnech 6. 9. a 11. 10. 2016 se uskutečnily pravidelná jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

Omlouváme se za zpožděné informace z technických důvodů.

IB.

 

20.6. 2016 Závěrečné zkoušky mladých rybářů.

Rybářský spolek v Turnově dlouhodobě pracuje s mládeží. Ne jinak tomu bylo i v roce 2015/2016. Dětský kroužek pod vedením Martina Bulvy se seznamoval s rybářskou problematikou. Příprava dětí vyvrcholila složením závěrečných zkoušek, které jich absolvovalo 15.

Aby se děti mohli věnovat v letních měsících lovu ryb musí se stát členy rybářské organizace, kde zaplatí členský roční příspěvek ve výši 100Kč. Poté by měli rodiče dětí zajít na MěÚ, odbor životního prostředí v Turnově s osvědčením o vykonání závěrečné zkoušky, kde jim bude za správní poplatek vystaven první rybářský lístek. Následně se dostaví k jednateli spolku paní Šimůnkové, u které si zakoupí roční povolenku pro lov ryb na mimopstruhových revírech. Povolenka pro kategorii dětí a rok 2016 stojí 500Kč.

Mladým rybářům přejeme mnoho sportovních úspěchů a krásných zážitků u vody.

IB.

 

19.6. 2016 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 7.6. 2016 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

8.5. 2016 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 3.5. 2016 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Mimo jiné projednalo přípravu dětského rybářského závodu v Libuni. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

4.5. 2016 Veřejné dětské rybářské závody

Zveme všechny mladé rybářky a rybáře i se svými rodiči na již tradiční, veřejné dětské rybářské závody 21.5. 2016 na retenční nádrž v Libuni, které pořádá ČRS, z.s., rybářský spolek v Turnově.  Závod je určen pro děti školního věku,  které maximálně v letošním roce dovrší 15 let. Počet závodníků je limitován počtem padesáti. Presentace dětí je od 6:30 do 7:30 hodin. Startovné se neplatí. Závod je dotován bohatými cenami. Občerstvení je zajištěno.  Propozice naleznete zde nebo v sekci Rybářské závody. Pro další presentaci lze využít připravený plakát.

IB.

 

19.4. 2016 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 5. 4. 2016 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Projednalo přípravu rybářských závodů. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

Dále upozorňujeme členy turnovského spolku, že známku na letošní rok(do konce dubna) i povolenku lze po předchozí telefonické domluvě zaplatit doma u jednatelky paní Radky Šimůnkové

IB

 

3.4. 2016 Propozice veřejných rybářských závodů pořádaných ČRS MO, z.s. Turnov

Dne 9.4. 2016 od 6:00h se uskuteční veřejné rybářské závody v Libuni. Propozice závodu a plakát naleznete zde nebo v sekci rybářské závody. Závody jako vždy budou dotovány hodnotnými cenami. Všechny účastníky závodu zvou pořadatelé.

IB.

 

20.3. 2016 Aktuální informace

Upozorňujeme rybáře, že poslední prodej známek a povolenek v kanceláři je plánován na pátek 8.4. 2016 od 16 do 18 hodin.

IB

 

3.3. 2016 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 1. 3. 2016 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Schválilo změnu doby prodeje známek a prodej povolenek 12.3. 2016, a to pouze  od 8 do 12 hodin. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB

 

19.2. 2016 Aktuální informace

Upozorňujeme rybáře, kteří si naplánovali zaplacení rybářské známky nebo koupi povolenky  v sobotu 20.2. 2016 (od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin), že konec prodejní doby je z technických důvodů změněn na 17:00hodin. Děkujeme za pochopení.

IB

 

17.2. 2016 Aktuální informace

V pátek 12.2. 2016 se uskutečnila tradiční akce turnovských rybářů - Rybářská veselice. O tuto akci je neustálý velký zájem mezi rybáři i jejich příznivci. Fotografie z této akce jsou umístěny na facebooku organizace. Poděkování patří sponzorům i pořadatelům. Za rok zase nashledanou.

IB

 

7.2. 2016 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 2. 2. 2016 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Schválilo prodej známek a prodej povolenek na 20.2. 2016 od 8 do 18 hodin. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB

 

31.1. 2016 Aktuální informace

Nově otevíráme facebook turnovského rybářském spolku.

IB

 

12.1. 2016 Organizační sdělení - upozornění

S ohledem na konání členské schůze spolku 16.1. v sobotu, žádáme všechny rybáře (62), kteří do dnešního dne neodevzdali Evidenci docházky a úlovků, aby tak učinili neprodleně. Vaše sumáře musí být zpracovány pro jednání členské schůze.

IB

 

7.1. 2016 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 5. 1. 2016 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB

 

6.1. 2016 Důležité termíny

 • Členská schůze, 16.1. 2016 od 8:30 v turnovském městském divadle

 • Prodej známek v kanceláři spolku:

 •     pátek 15.1. 2016 od 16 do 18 hodin

 •     pátek 29.1. 2016 od 16 do 18 hodin

 • Prodej známek a povolenek v kanceláři spolku:

 •     sobota 20.2. 2016 od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin

 •     sobota 12.3. 2016 od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin

 •     pátek 8.4. 2016 od 16 do 18 hodin

 • Zahájení rybolovu 2016

 •     sobota 19.3. pouze revír Vražda

 •     neděle 10.4. ostatní revíry

 • Rybářské závody 2016

 •     sobota 9.4. dospělí

 •     sobota 21.5. děti

IB.

 

4.1. 2016 Organizační sdělení

Oznamujeme všem rybářům turnovské organizace ČRS, že členská schůze se bude konat v sobotu 16. ledna 2016 od 8:30 hodin v městském divadle.

IB.

 

24.12. 2015 Vánoční svátky a Nový rok 2016

Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám jménem výboru a dozorčí komise místní organizace ČRS v Turnově popřál klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2016 pevné zdraví a rybářské úspěchy.

IB

 

21.12. 2015 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 1. 12. 2015 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Součásti jednání bylo projednání výsledků podzimní členské schůze spolku a uložení informovat celou členskou základnu o přijatém usnesení.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB

 

15.11. 2015 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 3. 11. 2015 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB

 

18.10. 2015 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 13. 10. 2015 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání. Na jednání výboru bylo projednáno úmrtí rybáře, bývalého předsedy a člena dozorčí komise pana Jiřího Egerta. Zároveň byl projednán program ČLENSKÉ SCHŮZE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU, z.s., která se bude konat od 8.30ti hodin, a to v Městském divadle v Turnově, viz níže.

 

Program schůze:

1. projednání činnosti po 1.1.2016

2. volba člena dozorčí komise

IB

 

5.10. 2015 Organizační sdělení

Oznamujeme, že pravidelné jednání výboru turnovské organizace ČRS, z.s., se překládá z 6.10. 2015 na 13.10. 2015 od 18:00 hodin.

IB.

 

4.10. 2015 Organizační sdělení

Dobrý den,

připomínáme všem členům místní organizace, že v sobotu 31. října se uskuteční ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU, z.s., od 8.30ti hodin, a to v Městském divadle v Turnově. Konání říjnové členské schůze byla odhlasováno členy v lednu.

Účast všech členů rybářského spolku nutná !!!

IB.

 

7.9. 2015 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 1. 9. 2015 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání. Dále se omlouváme členům rybářského spolku za zpoždění zveřejnění červnového zápisu z jednání výboru, který byl způsoben technickými problémy.

IB

 

28.5. 2015 Veřejné dětské rybářské závody

Každoroční veřejné dětské rybářské závody, které pořádá ČRS, z.s. MO v Turnově 6.6. 2015 na retenční nádrži v Libuni jsou tady.  Závod je určen pro děti školního věku, , které maximálně v letošním roce dovrší 15 let. Počet závodníků je limitován počtem padesáti. Presentace dětí je od 6:30 do 7:30 hodin. Startovné se neplatí. Závod je dotován bohatými cenami. Občerstvení je zajištěno. Všichni zájemci jsou i s rodiči zváni. Propozice naleznete zde nebo v sekci Rybářské závody. Pro další presentaci lze využít připravený plakát.

IB.

 

20.5. 2015 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 5. 5. 2015 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

Další PRODEJ POVOLENEK  již jen na adrese: Jiří Šimůnek, Za Sokolovnou 1319 Turnov, a to po předchozí telefonické dohodě s jednatelkou  www.crsmoturnov.cz

IB.

 

12.4. 2015 Jednání výboru ČRS MO, z.s. Turnov

Dne 7. 4. 2015 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Jedním z bodů bylo projednání veřejných rybářských závodů v Libuni. Propozice závodu a plakát naleznete zde nebo v sekci rybářské závody. Další informace z jednání zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

7.4. 2015 Oznámení

Na přání pozůstalých oznamujeme, že naše řady opustil rybář pan Jiří Krejčí. Čest a klid jeho památce.

IB.

 

21.3. 2015 Organizační sdělení

1. ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU, z.s., místní organizace v Turnově SE KONÁ v sobotu 31.října 2015 od 8.30ti hodin v Městském divadle v Turnově. Účast všech členů nutná !!!

 

2. PRODEJ POVOLENEK+ČLENSKÝCH ZNÁMEK

27.března 2015 od 16-18hodin v kanceláři MO

17.dubna  2015 od 15-18hodin v kanceláři MO

CENY povolenek:

Pstruhová roční                          2.300,-Kč

Pstruhová roční hostovská     NEPRODÁVÁ SE

Mimopstruhová roční                  2.300,-Kč

Mimopstruhová roční mládež      1.000,-Kč

Mimopstruhová roční děti             500,-Kč

Mimopstr.roční mládež host      2.000,-Kč

Mimopstruh.roční hostovská      4.500,-Kč

Mimopstruhová týdenní              1.500,-Kč

Mimopstr.týdenní děti host           500,-Kč        

 

Začátek rybolovu:

od 15.března 2015 pouze Vražda,Němeček a Oborský; od 19.dubna 2015 ostatní revíry MO

 

Rybářské závody dospělí - 18.dubna 2015 v Libuni Rybářské závody děti – 6. června 2015 v Libuni

R.Š.

 

10.3. 2015 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 3. 3. 2015 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

4.2. 2014 Jednání výboru ČRS, z.s. MO Turnov

Dne 3. 12. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru ČRS, z.s., místní organizace v Turnově. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

 

Další důležité termíny:

 • podzimní členské schůze je 31.10. 2015 od 8mi do 13 hodin v Městském divadle v Turnově.

 • Prodej členských známek je stanoven na sobotu 21. února 2015 od 9 do 12 hodin, další na pátek 27. února od 16 do 18 hodin v kanceláři MO.

 • Prodej povolenek je stanoven na 13. března 2015 od 9 do 18 hodin, další bude upřesněn po další schůzi výboru. 

 • Začátek rybolovu na Vraždě, Němečku a Oborském je 15. března 2015. Další revíry od 19. dubna 2015. 

 • Dospělácké závody budou 18. dubna 2015 a dětské 6. června 2015

IB.

 

25.1. 2015 Členská schůze ČRS MO Turnov, z.s.

Informuji členy o programu členské schůze ČRS MO Turnov, z.s., který je stanoven v souladu s platnými stanovami ČRS. Členská schůze se uskuteční 31. leden 2015 od 8:30 hodin v Městském divadle v Turnově. Žádám všechny členy, aby se dostavili včas a v dostatečném předstihu před začátkem jednání k provedení presentace.

Program jednání členské schůze:

1.    Zahájení

2. Informace předsedy o změně názvu místní organizace

3. Volba mandátové a návrhové komise

4.    Zpráva o činnosti místní organizace za rok 2014 a další zaměření na rok 2015

5.    Zpráva rybářského hospodáře za rok 2014

6.    Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

7.    Zpráva dozorčí komise a kontrola usnesení z  minulé členské schůze

8.    Diskuse

9.    Zpráva mandátové komise

10.    Návrh a schválení usnesení

11. Závěr

Ing. Ivo Bartoň, pověřený řízením členské schůze.

 

7.1. 2015 Jednání výboru ČRS MO Turnov, rok 2015 a důležité termíny

Dne 6. 12. 2015 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

Vážené rybářky a rybáři, přátelé rybářského cechu. Dovolte, abych Vám jménem výboru ČRS místní organizace v Turnově i jménem svým popřál Vám do roku 2015 pevného zdraví, štěstí, úspěchů  a pohody v osobním i pracovním životě. Zvlášť Vám chci popřát mnoho rybářských úspěchů a nezapomenutelných okamžiků u vody.

Zároveň mi dovolte, abych Vás upozornil na několik důležitých termínů a akcí:

1. Do 15. ledna 2015 je potřeba do kanceláře místní organizace vrátit veškeré EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ vydaných v roce 2014. Stačí vložit do poštovní schránky u kanceláře.

2. Dochází ke změně stanov Českého rybářského svazu. Členské příspěvky bude možné zaplatit až do dubna. Jistě se to promítne i do možnosti zakoupit si povolenku k lovu. Prozatím jsou vypsány termíny placení členských známek na leden. Další termínu budou stanoveny. Při příležitosti zaplacení členských příspěvků nezapomeňte na brigádnický průkaz k odsouhlasení a vyrovnání pracovního příspěvku.

IB.

 

14.12. 2014 Organizační sdělení

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE KONÁ v sobotu 31.ledna 2015 od 8.30ti hodin v Městském divadle v Turnově. Účast všech členů povinná !!!

 

Termíny placení členských příspěvků:

 pátek 16.ledna 2015 od  9ti do 18ti hodin

 pátek 30.ledna 2014 od 16ti do 18ti hodin

 

Únorové termíny budou upřesněny.

 

Ceny známek:

        Dospělí                               400,-Kč (+300,-)

        Mládež 16-18 let                200,-Kč

        Děti                                    100,-Kč

 

Při placení členského příspěvku se také platí neodpracované brigádnické hodiny, proto předkládejte brigádnické průkazy!

 

Všechny neodpracované hodiny (16 hodin) = 2.400,-Kč.

Pokud bude člen hradit jednotlivé chybějící brigádnické hodiny, je stanovena cena 1 hodiny á 150,-Kč.

Schváleno členskou schůzí 28.ledna 2012 !!!!!!!!!

R.Š.

 

13.12. 2014 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 9. 12. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

 

6.11.2014 Aktuální informace

ZÁKAZ LOVU KAPRŮ na revírech Roudný, Libuň, Vražda od 7.11.2014 do 28.11.2014. Lov povolen od 29.11.2014

Na Modřišickém rameni lov kaprů pro členy ČRS MO Turnov povolen. Za Český rybářský svaz, místní organizaci Turnov, Jiří Šimůnek, hospodář

 

6.11.2014 Aktuální informace

Výlov rybníku PETR v osadě Peklo 8.11. 2014

SRAZ členů naší organizace je v sobotu v 5.45 hodin u kanceláře místní organizace.  Sesedneme se do potřebného počtu vozů a hromadně vyjedeme směr Peklo. Sraz na místě v 7 hodin.

RŠ.

 

5.11. 2014 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 4. 11. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Byl stanoven termín konání členské schůze na 31. 1. 2015. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

12.10. 2014 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 7. 10. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

2.10.2014 Aktuální informace,

Prodej lístků na "Rybářskou veselici 2015

Výbor MO ČRS v Turnově reaguje na přání mnoha turnovských rybářů ohledně předprodeje lístků na oblíbenou Rybářskou veselici v Mašově a sděluje, že předprodej lístků se uskuteční v prodejně rybářských potřeb p. Štrojsy od 1.10.2014 do 31.10.2014, a to POUZE pro členy ČRS MO Turnov. Předprodej pro veřejnost začne až od 1.11.2014. Cena jedné vstupenky 200Kč.

 

BRIGÁDA !!!

Vyzývám tímto členy místní organizace, aby se hlásili osobně nebo telefonicky jednatelce nebo hospodáři k účasti na výlovu rybníka Petr v osadě Peklo, který se koná 8.listopadu 2014. Minimální počet potřebných brigádníků je 20 lidí !

 SRAZ členů naší organizace, kteří se zúčastní 8.listopadu 2014 brigády na rybníce Petr v osadě Peklo  je stanoven na sobotu v 7.00 hodin na místě. Lze dohodnout sesednutí se do potřebného počtu vozů a hromadný výjezd směr Peklo.

5.9.2014 RŠ

 

5.9. 2014 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 2. 9. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

5.8. 2014 Aktuální informace

Jak jsme byli informování Povodím Labe, v měsících srpnu a září 2014, dojde k několikadenní manipulaci s tělesem jezu u Juty v Turnově. Více informací naleznete zde.

IB.

 

18.6. 2014 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 3. 6. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

12.5. 2014 Veřejné dětské rybářské závody

Jako každoročně pořádá ČRS MO v Turnově,  veřejné dětské rybářské závody 31.5. 2014 na retenční nádrži v Libuni.  Závod je určen pro děti školního věku, maximálně, které v letošním roce dovrší 15 let. Počet závodníků je limitován počtem padesáti. Presentace dětí je od 6:30 do 7:30 hodin. Startovné se neplatí. Závod je dotován bohatými cenami. Občerstvení je zajištěno. Všichni zájemci jsou i s rodiči zváni. Propozice naleznete zde nebo v sekci Rybářské závody. Pro další presentaci lze využít připravený plakát.

IB.

 

12.5. 2014 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Obsahem jednání byla i příprava dětských rybářských závodů v Libuni. Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

7.4. 2014 PRODEJ POVOLENEK

 NAPOSLEDY VE STŘEDU 9.4. 2014 od 16 do 18 hodin

 na adrese: Jiří Šimůnek, Za Sokolovnou 1319 Turnov

dále jen po předchozí telefonické dohodě s jednatelkou

CENY:

Pstruhová roční                                          2.300,-Kč

Pstruhová roční hostovská                 NEPRODÁVÁ SE

Mimopstruhová roční                         2.300,-Kč

Mimopstruhová roční mládež    1.000,-Kč

Mimopstruhová roční děti                  500,-Kč

Mimopstr. roční mládež host.   2.000,-Kč

Mimopstruh. roční hostovská    4.500,-Kč

Mimopstruhová týdenní                      1.500,-Kč

Mimopstr. sezonní děti host.    500,-Kč

RŠ.

 

 

3.4. 2014 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 1. 4. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

2.4. 2014 Rybářské závody

Jako každoročně pořádá ČRS MO v Turnově,  veřejné rybářské závody, a to na retenční nádrži v Libuni 12.4. 2014 .  Presentace účastníků závodu je od 6:00h. Revír je plně zarybněn. Startovné 200,- Kč. Závod je dotován bohatými cenami. Občerstvení zajištěno. Všichni zájemci jsou zváni. Propozice naleznete zde nebo v sekci Rybářské závody. Pro další presentaci lze využít připravený plakát.

IB.

 

20.3. 2014 Aktualizace kontaktů na členy RS

Dnešního dne byla provedena aktualizace kontaktů na členy rybářské stráže z členů místní organizace ČRS v Turnově, vykonávající svoji činnost na turnovských revírech.

IB.

 

19.3. 2014 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 4. 3. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

BRIGÁDA !!!

 

SRAZ členů naší organizace, kteří se zúčastní 22.března 2014 brigády na rybníce Petr v osadě Peklo  je stanoven v sobotu na 7 hodin u kanceláře místní organizace. Sesedneme se do potřebného počtu vozů a hromadně vyrazíme směr Peklo.

17.3.2014 RŠ

 

5.3. 2014 Oprava kontaktů, informace.

Dnešního dne byly aktualizovány kontakty na funkcionáře místní organizace. Jedná se především o aktualizaci čísel mobilních telefonů.

Do dnešního dne nezaplatilo 38 členů svůj členský příspěvek. Pokud tak neučiní ihned (max. do 10.3. 2014) budou z místní organizace vyškrtnuti.

22.3. 2014 se pořádá brigáda na chovném rybníku v osadě Peklo. Zájemci hlaste se do 18.3. R. Šimůnkové (723 747 172), a to z důvodu zajištění dopravy.

IB.

 

24.2. 2014 Organizační sdělení, důležité termíny

Prodej povolenek: 14.3. a 28.3.2014 od 16 do 18 hodin v kanceláři ČRS MO Turnov. Dále 4.4. 2014 od 9 do 12 a od 16 do 18 hodin tamtéž. Sebou členskou legitimaci a platný Rybářský lístek. Další termín domluvíme podle potřeby.

Zahájení sezony na MP vodách následovně: 16. 3. 2014 jen Vražda, ostatní MP revíry od 13. 4. 2013.

Rybářské závody pořádané ČRS MO Turnov: 12. 4 2014 v Libuni, děti 31. 5 2014 v Libuni.

IB.

 

7.2. 2014 Výzva členům místní organizace ČRS v Turnově

Po proběhnuvší Výroční členské schůzi dne 1. února 2014 se rozhodl stávající výbor Českého rybářského svazu, místní organizace v Turnově dát na vědomí členské základně, především těm, kteří se VČS nezúčastnili, že v následujícím volebním období, tj. od roku 2016 nebude většina členů výboru kandidovat do svých funkcí, včetně členství ve výboru.

Jelikož se jedná o funkce zásadní – předseda, jednatel, hospodář, zástupce hospodáře a ekonom, vyzýváme členskou základnu, aby mezi sebou našla nové kandidáty do výboru místní organizace již v roce letošním, nejpozději však v roce 2015.

Do funkce hospodáře a jeho zástupce, může být ustanoven pouze člen, který má řádně složené státem určené zkoušky rybářského hospodáře. Proto je precedentní, aby noví členové do výboru byli vybráni v roce 2015 nejpozději a měla by s nimi být uzavřena dohoda, že budou po proškolení funkce vykonávat.

Pokud se takto nestane, hrozí reálný zánik rybářské organizace v Turnově!!!

 

7.2. 2014 Jednání členské schůze a výboru ČRS MO Turnov

Dne 1. 2. 2014 se měla uskutečnit členská schůze MO ČRS v Turnově. Pro nižší účast než 50% členů byl začátek členské schůze odložen o 15 minut a v 8:45 minut začala náhradní členské schůze, která byla usnášení schopná s přítomným počtem členů.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání. Členská schůze přijala toto usnesení.

Dne 4. 2. 2014 byla na plánu činnosti MO ČRS v Turnově výborová schůze. Výborová schůze nebyla usnášení schopná z důvodu nižšího přítomnosti než 50% členů výboru.

IB.

 

 

30.1. 2014 Členská schůze ČRS MO Turnov

Dobrý den, připomínám termín konání členské schůze, která je stanoven na 1. února 2014. Členská schůze se uskuteční od 8:30 hodin v Městském divadle v Turnově. Žádám všechny členy, aby se dostavili včas a v dostatečném předstihu před začátkem jednání k provedení presentace.

Program jednání členské schůze:

1.     Volba mandátové a návrhové komise

2.    Zpráva o činnosti MO za rok 2013 a další zaměření na rok 2014

3.    Zpráva rybářského hospodáře a plán činnosti na rok 2014

4.    Zpráva o hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

5.    Zpráva dozorčí komise a kontrola usnesení z  minulé VČS

6.    Diskuse

7.    Zpráva mandátové komise

8.    Návrh a schválení usnesení

IB.

 

15.1. 2014 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 7. 1. 2014 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

30.12. 2013 Nový rok 2014 a důležité termíny

Vážené rybářky a rybáři, přátelé rybářského cechu. Na závěr roku 2013 dovolte, abych Vám jménem výboru ČRS místní organizace v Turnově i jménem svým, poděkoval za odvedenou práci v letošním roce a popřál Vám do roku 2014 pevného zdraví, štěstí, úspěchů v osobním i pracovním životě. Zvlášť Vám chci popřát mnoho rybářských úspěchů a nezapomenutelných okamžiků u vody.

Zároveň mi dovolte, abych Vás upozornil na několik důležitých termínů a akcí:

1. Do 15. ledna 2014 je potřeba do kanceláře místní organizace vrátit veškeré EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ vydaných v roce 2013. Stačí vložit do poštovní schránky u kanceláře.

2. Jsou vypsané termíny prodeje členských známek. Termíny a výši členských příspěvků naleznete zde. Při příležitosti zakoupení členských příspěvků nezapomeňte na brigádnický průkaz k odsouhlasení a vyrovnání pracovního příspěvku.

3. Termín konání členské schůze je stanoven na 1. února 2014 a uskuteční se od 8:30 hodin v Městském divadle v Turnově.

IB.

 

6.12. 2013 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 3. 12. 2013 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Na jednání byly stanoveny termíny: členské schůze, prodeje známek, rybářské veselice, rybářských závodů.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

Výbor ČRS MO organizace v Turnově, přeje všem svým členům a jejich rodinám klidné vánoční svátky a mnoho pohody.

IB.

 

11.11. 2013 Aktuální potřeba brigádnické práce v líhni.

Od pondělí 11.11. 2013 do pátku 15.11. 2013,  od 8 do 18ti hodin je možné splnit brigádnickou povinnost, a to v líhni. Je třeba pomoci s přípravou na podzimní výtěry, s vyčištěním rybníku po slovu a se zazimováním líhně. 

IB.

 

10.11. 2013 Informace předsedy DK

Dne 7.11. 2013 obdržel výbor ČRS MO Turnov dopis pana T. Špinky, předsedy dozorčí komise,  kde informuje, že vyhodnotil a poté rozhodl o ukončení sezení zástupce DK v kanceláři pro možnost komunikace se členy ČRS MO Turnov. Více informací získáte zde.

IB.

 

10.11. 2013 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 5. 11. 2013 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

1.11. 2013 Pozvánka na brigádu

Výbor ČRS MO Turnov svolává brigádu do líhně ve Vazovci. Brigáda se uskuteční 2. 11. 2013 od 8:00 hodin. Další brigády je možné si individuálně dohodnou se správcem líhně telefonicky.

IB.

 

1.10. 2013 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 1. 10. 2013 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.  Byla zahájena činnost rybářského kroužku v Žluté ponorce, které se účastní 15 dětí. Kroužek vede náš člen pan Martin Bulva (kroužek).

Další informace z jednání naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

11.9. 2013 Výzva pro členy ČRS MO Turnov

Výbor ČRS místní organizace se obrací s výzvou na své členy, aby se podle svých možností zapojili do procesu zajištění krmení na rybnících místní organizace v roce 2014.  Jedná se o sehnání pšenice, tritikale, ječmen, kukuřice apod. Se svými příspěvky se obracejte na hospodáře nebo jeho zástupce.

Předem děkujeme za Vaší pomoc.

IB.

 

11.9. 2013 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 3. 9. 2013 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.

Další informace naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

4.9. 2013 Upozornění

Upozorňuje rybáře a hosty ČRS MO Turnov, že budou započaty práce na opravě hráze rybníka Roudný. Po dobu opravy je zakázáno lovit ryby z hráze. Za vzniklé omezení se omlouváme.

IB.

 

29.7. 2013 Pozvánka na rybářské závody

Obdrželi jsme z Bakova nad Jizerou  pozvánku na rybářské závody, které jsou pořádány 31.8.2013. Více informací naleznete v přiloženém plakátku.

IB.

 

9.5. 2013 Dětské veřejné rybářské závody

Jako každoročně uspořádá ČRS MO v Turnově, 1.6. 2013 dětské veřejné rybářské závody, a to na retenční nádrži v Libuni.  Presentace účastníků závodu je od 6:30 do 7:30h. Startovné se neplatí. Závod je dotován hodnotnými cenami. Vítěz se navíc stane na jeden rok držitelem putovní ceny. Občerstvení zajištěno. Všichni zájemci jsou zváni i s rodinnými příslušníky. Propozice naleznete zde nebo v sekci Rybářské závody. Pro další presentaci lze využít připravený plakát.

IB.

 

9.5. 2013 Aktuální informace - brigáda!

Upozorňujeme členy místní organizace, že v sobotu 11.5. 2013 od 8:00h ráno se koná brigádu v líhni, a  to slov a přemístění ryb z jednoho rybníčku do druhého. Jedná se o jednu z posledních možností členů k odpracování brigádnické povinnosti.  Pokud přijdete, zavolejte nebo napište SMS Honzovi Obdržálkovi na mobil, +420 722965696.  Děkujeme.

IB.

 

18.4. 2013 Aktuální informace - brigáda!

Žádáme členy ( cca 10 ), kteří mají v uvedený den a čas (úterý 23.4. 2013 v 7:00h ráno) možnost přijít na brigádu do líhně a  pomoci při slovu ryb, aby přišli.  Pokud přijdete, zavolejte nebo napište SMS Honzovi Obdržálkovi na mobil, +420 722965696.  Děkujeme.

IB.

 

9.4. 2013 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 2.4. 2013 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.

Další informace naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

Prodej povolenek v kanceláři MO bude pokračovat 12.4. 2013 od 16:00 do 18:00h. Poté bude možné povolenku zakoupit jen po telefonické (481321286) dohodě s jednatelkou paní Radkou Šimůnkovou na adrese, Za Sokolovnou 1319, Turnov.

IB.

 

23.3. 2013 Rybářské závody

Jako každoročně uspořádá ČRS MO v Turnově, 13.4. 2013 veřejné rybářské závody, a to na retenční nádrži v Libuni.  Presentace účastníků závodu je od 6:00h. Revír je plně zarybněn. Startovné 200,- Kč. Závod je dotován bohatými cenami. Občerstvení zajištěno. Všichni zájemci jsou zváni. Propozice naleznete zde nebo v sekci Rybářské závody. Pro další presentaci lze využít připravený plakát.

IB.

 

13.3. 2013 Aktuální informace

Jak jsme minule informovali členskou základnu, byli do dozorčí komise zvoleni na členské schůzi dva noví členové. Z těchto důvodů se sešla dozorčí komise  a ze svých členů si zvolila za předsedu dozorčí komise pana Tomáše Špinku. Blahopřejeme.

Dále informujeme členskou základnu, že ceny za povolenky pro rok 2013 se nemění a byly vydány bližší podmínky pro rybolov na turnovských revírech pro členy ČRS MO Turnov a hosty. Prodej povolenek začíná 15.3. 2013 od 16ti hodin v kanceláři místní organizace.

IB.

 

11.3. 2013 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 5.3. 2013 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově.

Další informace naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

Prodej povolenek bude zahájen 15.3. a bude pokračovat 29.3. a 12.4., vždy od 16ti do 18ti hodin v kanceláři MO. Lov na revírech Němeček, Oborský a Modřišické rameno je POUZE pro členy ČRS MO Turnov, NETÝKÁ SE HOSTŮ (hostovských povolenek)!

IB.

 

10.2. 2013 Jednání výboru ČRS MO Turnov

Dne 5.2. 2013 se uskutečnilo pravidelné jednání výboru místní organizace ČRS v Turnově. Další informace naleznete zde nebo v sekci Informace z jednání.

IB.

 

4. 2. 2013 Důležité termíny pro rok 2013

prodej členských známek a úhrady nesplněné brigádnické povinnosti probíhají v kanceláři MO Kinského ulice 15. a 22.2. 2013.

prodej povolenek bude zahájen 15.3.2013 a pak dále 29.3. a 12.4.2013

zahájení sezóny bude na Vraždě, Němečku a Oborském dne 16.3.2013 a na ostatních stojatých vodách od 14.4.2013.

rybářské závody dospělých se budou konat v Libuni dne 13.dubna 2013. Bližší podmínky budou zveřejněny na www MO ČRS Turnov.

rybářské závody mládeže se budou konat v Libuni dne 1.6. 2013

IB

 

4.2. 2013 Výzva dozorčí komise k členům ČRS MO Turnov.

V diskusi členské schůze (26.1. 2013) vystoupil předseda dozorčí komise pan Tomáš Špinka s výzvou pro zlepšení komunikace mezi členy a výborem a dozorčí komisí místní organizace. Nabízí možnost osobního jednání v určených termínech nebo emailovou či klasickou korespondenci námětů, dotazů, stížností, návrhů ... Všemi reakcemi rybářů se bude dozorčí komise zabývat a reagovat na ně. Text výzvy naleznete zde.

IB

 

3.2. 2013 Informace z jednání členské schůze  ČRS MO Turnov.

Dne 26.1 2013 se sešla členská schůze ČRS místní organizace Turnov. Na programu jednání bylo zhodnocení práce výboru, dozorčí komise a členské základny, a to od konání minulé členské schůze. Byly projednány otázky hospodaření organizace a schválen rozpočet a hlavní úkoly pro rok 2013. V diskusi vystoupili přítomní rybáři se svými připomínkami a návrhy. Neplánovaně, ale se souhlasem přítomných rybářů byl rozšířen počet členů dozorčí komise. Novými členy dozorčí komise se staly rybáři Michal Malý a Jaroslav Hlavatý. V závěru jednání členské schůze bylo schváleno navrhované usnesení.

Součásti usnesení bylo i opětné zveřejňování informací  z jednání výboru místní organizace. Tímto vás o tom to informuji. Záznam jednání bude nejpozději do 10 dnů po jednání zveřejněn na našem webu.

Další informace z jednání členská schůze budu postupně umisťovat na web.

IB.

 

12.12.2012 Aktuální informace.

1. Upozorňujeme všechny rybáře, že správně vyplněný a spočítaný přehled o úlovcích se musí odevzdat do 15ti dnů po skončení platnosti povolenky, tj. nejpozději do 15. ledna 2013, a to do poštovní schránky u kanceláře  MO ČRS v Turnově. Neodevzdáním přehledu o úlovcích se vystavujete sankci, že Vám nebude v roce 2013 prodána povolenka!
2. Výbor místní organizace ČRS v Turnově svolává
ČLENSKOU SCHŮZI na sobotu 26. ledna 2013 od 8.30 hodin v městském divadle v Turnově. Účast všech členů povinná!

3. Termíny placení členských příspěvků:
    pátek 4. ledna 2013
    pátek 11. ledna 2013
    pátek 18. ledna 2013
    pátek 15. února 2013 a poslední termín pátek 22.února 2013. Vždy od 16ti do 18ti hodin.
Ceny známek:
    Dospělí 400,- Kč
    Mládež 16-18 let 200,- Kč
    Děti 100,- Kč
Při placení členského příspěvku se také platí:
    1) dotační poplatek ve výši 300,- Kč (osoby starší 18ti let),
    2) neodpracované brigádnické hodiny, proto předkládejte brigádnické průkazy!
    Všechny neodpracované hodiny (16 hodin) = 2.400,- Kč. Pokud bude člen hradit jednotlivé chybějící brigádnické hodiny, je stanovena cena 1 hodiny á 150,-Kč. Schváleno členskou schůzí 28.1.2012.

 4. Tradiční Rybářská veselice se koná 1.února 2013 v Mašově.

 

7.11.2012 BRIGÁDA !!!

Vyzíváme členy naší organizace, že je ještě potřeba alespoň 5 dalších brigádníků, mimo těch co se již přihlásili, pro výlov našeho chovného rybníku v osadě PEKLO! Přihlaste se telefonicky hospodáři nebo jednatelce a splňte si svůj pracovní příspěvek - brigády!

Pro ty, kteří se již přihlásili platí, že sraz je 10.listopadu 2012 v sobotu v 6.30hodin u kanceláře místní organizace. Sesedneme se do potřebného počtu vozů a hromadně vyrazíme směr Peklo.

Občerstvení zajištěno!

 

8.10. 2012 BRIGÁDA !!!

Všem členům naší organizace, kteří doposud nemají splněné brigády, sděluji, že poslední možnost v tomto roce je 10.listopadu 2012, kdy proběhne výlov rybníka Petr v osadě Peklo. Je potřeba 14 lidí, jde především o nošení ryb na auta.

Hlaste se včas, do 1.listopadu 2012  telefonicky hospodáři nebo jednatelce, aby byla zajištěna doprava tam i zpět. Občerstvení zajištěno na místě.

Ve vazovecké líhni jsou brigády pro letošní rok ukončeny.

RŠ.

 

12.9.2012 Informace.

Informujeme členskou základnu, že k 1.9.2012 nastoupil do vazovecké líhně pan Jan Obdržálek, r.1989. Má střední rybářskou školu ve Vodňanech, zakončenou maturitou a čtyři roky praxe v oboru.

Další téma "brigády"...zatím jsou pozastaveny. Při potřebě budou oznámeny na webu a ve vývěskách.

IB.

 

20.8.2012 Informace.

Informujeme členskou základnu, že k 31.8.2012 končí pracovní poměr pana Karla Otoupalíka v rybářské líhni. Pan K. Otoupalík ukončil pracovní poměr výpovědí z rodinných důvodů.

Nový zaměstnanec nastoupí do líhně k 1.9.2012, má odborné vzdělání a praxi v rybářství. Podrobnosti později.

Panu Otoupalíkovi za odvedenou práci děkujeme a přejeme mu mnoho úspěchů a štěstí v rodinném i pracovním životě.

IB.

 

14.6. 2012 Oznámení.

S hlubokým smutkem oznamujeme, že nás 8.6. 2012 opustil po kratší nemoci ve věku 88 let rybář, kamarád a přítel, pan Jiří Hendrich. Jiří byl  rybářem od roku 1953 a pracoval také ve funkcích místní rybářské organizace v Turnově. S Jiřím se rozloučíme 15. června 2012 ve 14 hodin v obřadní místnosti v Turnově.  Čest jeho památce.

IB.

 

29.5. 2012 Oznámení.

S hlubokým smutkem oznamujeme, že nás 27.5. 2012 náhle opustil po delší nemoci rybář, kamarád a přítel pan Miloslav Krámský. Milan byl vzácným a vstřícným člověkem, který byl dlouhá léta rybářem, rybářským funkcionářem. Se jmenovaným se rozloučíme 1. června 2012 ve 14 hodin v obřadní síni v Turnově. Čest jeho památce.

IB. smutkem oznamujeme, že nás 8.6. 2012 opustil po kratší nemoci ve věku 88 let rybář, kamarád a přítel, pan Jiří Hendrich. Jiří byl  rybářem od roku 1953 a pracoval také ve funkcích místní rybářské organizace v Turnově. S Jiřím se rozloučíme 15. června 2012 ve 14 hodin v obřadní místnosti v Turnově.  Čest jeho památce.

IB.

 

24.5. 2012 Veřejné dětské závody v Libuni

Dne 2.6. 2012 pořádá ČRS MO Turnov v Libuni Veřejný rybářský závod dětí. Účastníkem může být kterékoliv dítě od školního věku do 15 let (které v roce 2012 dovrší 15 roků), které se zaregistruje a bude dodržovat přijatá pravidla. Startovné se neplatí. Počet účastníků maximálně 45. Propozice závodu naleznete zde nebo v sekci Rybářské závody. Pro propagaci lze použít tento plakát.

Pro účastníky jsou připraveny hodnotné ceny a taktéž je zajištěno občerstvení. Všechny účastníky, rodiče i přátelé Petrova cechu zve rybářská organizace.

RŠ.

 

22.5. 2012 Informace pro účastníky rybářského kroužku při ČRS MO Turnov

Vaše závěrečné zkoušky se konají 31.5.  2012 v 15hodin v klubovně sídla ČRS MO Turnov. Následně, 2.6. 2012 se konají veřejné dětské rybářské závody v Libuni. Propozice závodu uveřejníme v nejbližších dnech

RŠ.

 

19.4. 2012 PRODEJ POVOLENEK

 již jen po předchozí telefonické dohodě (481321286) ve středu do 18 hodin na adrese: Radka Šimůnková, Za Sokolovnou 1319 (Turnov, u Integrovaného učiliště)

CENY povolenek na turnovské revíry v roce 2012:

Pstruhová roční                                                       2.300,-Kč

Pstruhová roční hostovská                                     NEPRODÁVÁ SE

 

Mimopstruhová roční                                              2.300,-Kč

Mimopstruhová roční mládež                                 1.000,-Kč

Mimopstruhová roční děti                                         500,-Kč

 

Mimopstruhová roční hostovská                            4.500,-Kč

Mimopstruhová roční mládež hostovská               2.000,-Kč

Mimopstruhová týdenní děti hostovská                500,-Kč

 

Mimopstruhová týdenní                                          1.500,-Kč

RŠ.

 

8.4. 2012. Brigády

Možnost odpracování brigád v líhni! Denně /pondělí až neděle/ po telefonické domluvě s p.Otoupalíkem (mobil 722 965 696).

Pravidelné soboty od 19.5. 2012 do odvolání.  Mimo termíny 26.5., 2.6., 16.6., 23.6. 2012.

RŠ.

 

6.4. 2012. Veřejné rybářské závody, Libuň 2012

V úterý na pravidelné výborové schůzi ČRS v Turnově, mimo jiné, výbor projednal a schválil propozice Veřejných rybářských závodů, které se uskuteční 14. dubna 2012 na retenční nádrži v Libuni. Presentace účastníků je od 6:00h na místě. Startovné je 200,- Kč. Závodů se může zúčastnit pouze 126 účastníků. Revír je velmi dobře zarybněn. Pro účastníky jsou připraveny hodnotné ceny a pohoštění. Více podrobností naleznete zde. Pro místní propagaci můžete použít i plakát. Výbor přeje všem účastníkům mnoho úspěchů.

IB.

 

15.3. 2012 Fotogalerie z Rybářské veselice 2012

V pátek 17.2. 2012 v Mašově úspěšně proběhla již tradiční Rybářská veselice ČRS MO v Turnově. Poděkování patří všem sponzorům i obětavým pořadatelům. Pro všechny jsme připravili z této akce fotogalerii. Tu naleznete zde nebo v sekci Fotogalerie.

IB.

 

15.3. 2012 Aktuální informace

V tomto týdnu provedli zaměstnanci organizace Povodí Labe opravy na hrázi rybníku Vražda, pronajatého Turnovské organizaci. Během této opravy byla snížena hladina rybníku cca o 0,5m. V současné době se rybník opětovně napouští.

V příštím týdnu dojde ke snížení hladiny rybníku Roudný, a to z důvodu oprav hráze. Opravy jsou nutné z důvodu pravidelných preventivních oprav. Současně s tím, informujeme členy organizace, že se podařilo uzavřít smlouvy o pronájmu pozemků s majiteli pozemků pod rybníkem. Zároveň s tím byl zpracován manipulační řád pro tento rybník.

Dále informuje rybáře i veřejnost o tom, Turnovská organizace ČRS bude organizovat Veřejné rybářské závody pro rybáře i příchozí na rybníku v Libuni, a to v sobotu 14.4. 2012. Bližší podmínky závodu zveřejníme v nejbližších dnech.

IB.

 

14.3.2012 Další termíny prodeje povolenek

PRODEJ POVOLENEK proběhne v kanceláři místní organizace dne 16.března, 23.března a13.dubna 2012 od 16ti do 18ti hodin.

Další termíny prodeje povolenek budou upřesněny na výborové schůzi 3.4.2012.

R.Š.

 

4.3. 2012 Změna úřední doby a ceny povolenek pro rok 2012

 OMLOUVÁM SE, ale z rodinných důvodů 6.3.2012 nebudu přítomna v kanceláři MO, náhradní termín je 13.3. 2012 od 16ti do 18ti hodin.

S pozdravem, Šimůnková

 

PRVNÍ PRODEJ POVOLENEK

proběhne v kanceláři místní organizace dne 16.března 2012 od 16ti do 18ti hodin.

 

CENY povolenek na turnovské revíry v roce 2012:

Pstruhová roční                                                       2.300,-Kč

Mimopstruhová roční                                              2.300,-Kč

Mimopstruhová roční mládež                                 1.000,-Kč

Mimopstruhová roční děti                                         500,-Kč

 

Pstruhová roční hostovská                                      NEPRODÁVÁ SE

Mimopstruhová roční hostovská                            4.500,-Kč

Mimopstruhová roční mládež hostovská               2.000,-Kč

Mimopstruhová týdenní                                          1.500,-Kč

Mimopstruhová týdenní děti hostovská                500,-Kč

 

Další termíny prodeje povolenek budou upřesněny na výborové schůzi 13.3.2012

R.Š.

 

16.2. 2012 Úřední dny, Výjimky, Usnesení ČS

 Zveřejňujeme úřední hodiny v kanceláři, a to každé první úterý v měsíci od 16ti do 18ti hodin. Úřední hodiny slouží především pro vystavení převodek, duplikátů či nových legitimací, konzultaci problémů s kterými přijdou rybáři, ale v žádném případě neslouží k prodeji členských známek nebo povolenek!

Dále jsou v rubrice legislativa zveřejněny bližší podmínky rybolovu na turnovských revírech a přijaté usnesení z lednové členské schůze.

 

14. 2. 2012 MIMOŘÁDNÝ TERMÍN !

Pro placení členských příspěvků v pátek 17. února 2012 od 16ti do 18ti hodin.

 

8.2. 2012 Aktuality

Termíny placení členských příspěvků:

pátek   10. února 2012

pátek   24. února 2012

Vždy od 16ti do 18ti hodin .

Ceny známek:

                         Dospělí                               400,-Kč

                         Mládež 16-18 let               200,-Kč

                         Děti                                    100,-Kč

Při placení členského příspěvku se také platí:

1) dotační poplatek ve výši 300,-Kč (osoby starší 18ti let),

2) neodpracované brigádnické hodiny, proto předkládejte brigádnické průkazy! Všechny neodpracované hodiny (16 hodin) = 2.400,-Kč. Pokud bude člen hradit jednotlivé chybějící brigádnické hodiny, je stanovena cena 1 hodiny á 150,-Kč.

Dotační příspěvek každého člena místní organizace staršího 18 let a i hodnota úhrady neodpracovaných brigádnických hodin byl schválen na jednání členské schůze dne 28.1. 2012.

 

8.2. 2012 Volba nového výboru MO ČRS v Turnově

Dne 7.2. 2012 byl na prvním jednání nového výboru byl zvolen na další volební období předsedou místní organizace Ing. Jaromír Dědeček. Za předsedu dozorčí komise byl zvolen pan Jiří Egrt. Poté následovaly volby do dalších funkcí. Seznam zvolených funkcionářů uvádíme níže. V rubrice kontakty \ výbor, dozorčí komise, naleznete některá další spojení na nově zvolené funkcionáře.

Předseda                   Ing.Jaromír DĚDEČEK

Místopředseda          Ing. Zdeněk KOUBUS

Jednatel                    Radka ŠIMŮNKOVÁ

Ekonom                      Ing. Miroslav VENDL

Hospodář                   Jiří ŠIMŮNEK

Zástup.hospodáře     Ing. Libor PITRO

Člen výboru               Bořek KUČERA

Člen výboru               Miroslav ŠTROJSA

Člen výboru               Ing. Miroslav CIDLINSKÝ

Člen výboru               Otakar ŽOFKA

 

Předseda dozorčí komise    Jiří EGERT

Člen dozorčí komise             Pavel Perlík

Člen dozorčí komise             Tomáš Špinka

 

Vedoucí mládeže       Martin BULVA

 

4.2. 2012, Turnov

Na členské schůzi ČSR byl zvolen nový výbor s dozorčí komise. Funkční období je čtyřleté. Do výboru byli zvoleni členi (abecedně):

Cidlinský Václav, Ing.; Dědeček Jaromír, Ing.; Kučera Boček; Koubus Zdeněk, Ing.; Pitro Libor, Ing.; Šimůnek Jiří; Šimůnková Radka; Štrojsa Miroslav; Vendl Miroslav, Ing.; Žofka Otakar;

Do dozorčí komise byli zvoleni :

Egert Jiří; Pehlík Pavel; Špinka Tomáš

IB.

 

29.1. 2012, Turnov

Dne 28.1. 2012 se v městském divadle v Turnově uskutečnila členská schůze ČRS MO v Turnově. Z důvodu nízké účasti členů byl podle jednacího řádu ČRS, začátek jednání členské schůze odložen o 15 minut na 8:45h. Poté byla zahájena náhradní členská schůze, která projednala připravený a schváleny program jednání. Zároveň členská schůze zvolila nový výbor a členy dozorčí komise. Na závěr přijala usnesení z jednání. Protože se jednalo o náhradní členskou schůzi, která byla zahájena o 15 minut později, stala se tak usnášeni schopnou nadpoloviční většinou přítomných členů.

Bližší informace o jednání členské schůze a nejvýznamnější změny přineseme v nejbližších dnech.

IB.

 

5.1. 2012

POZOR ZMĚNA !!!

TERMÍN ČLENSKÉ SCHŮZE SE Z DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI PŘEDSEDY MĚNÍ na sobotu 28.ledna 2012 od 8.30ti hodin v Městském divadle v Turnově. Účast všech členů povinná !!!

 

5.1. 2012

Aktuální zprávy!

Termíny placení členských příspěvků se z důvodu posunutí členské schůze mění na :

Pátek, 3. února 2012

Sobota, 4. února 2012

Pátek, 10. února 2012

Pátek, 24. února 2012

V případě potřeby budou na členské schůzi dohodnuty a oznámeny termíny navíc!

Vždy v pátek od 16ti do 18ti hodin a v sobotu od 9ti do 10ti hodin.

Ceny známek:

Dospělí                               400,-Kč

Mládež 16-18 let               200,-Kč

Děti                                    100,-Kč

Při placení členského příspěvku se platí neodpracované brigádnické hodiny, proto předkládejte brigádnické průkazy! Všechny neodpracované hodiny (16 hodin) = 2.400,-Kč. Pokud bude člen hradit jednotlivé chybějící brigádnické hodiny, je stanovena cena 1 hodiny á 150,-Kč. Schváleno členskou schůzí v březnu 2011.

 

19.12.2011

POZOR ZMĚNA !!!

1. ČLENSKÁ SCHŮZE ČRS MO, se koná v sobotu 14.ledna 2012 od 8.30ti hodin v Městském divadle v Turnově. Účast všech členů povinná

2. Správně vyplněný a sečtený SUMÁŘ ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK všech kategorií rybářů odevzdávejte do 15ti dnů po skončení její platnosti, tj. do 15. ledna 2012 do schránky kanceláře místní organizace. Při neodevzdání povolenky se vystavujete sankci, že Vám nebude vydána povolenka v roce 2012!

3. Termíny placení členských příspěvků jsou vždy v pátek od 16ti do 18ti hodin a v sobotu od 9ti do 10ti hodin v kanceláři místní organizace, a to:.

Pátek              20. leden 2012

Sobota           21. leden 2012

Pátek              27. leden 2012

Pátek              20. únor 2012

Pátek              24. únor 2012

Ceny známek pro rok 2012:

Dospělí                       400,-Kč

Mládež 16-18 let       200,-Kč

Děti                            100,-Kč

4. Při placení členského příspěvku se platí neodpracované brigádnické hodiny, proto předkládejte brigádnické průkazy! Všechny neodpracované hodiny (16 hodin) = 2.400,-Kč. Pokud bude člen hradit jednotlivé chybějící brigádnické hodiny, je stanovena cena 1 hodiny á 150,-Kč. Schváleno členskou schůzí v březnu 2011.

R.Š.

 

 

Zajímáte se o přírodu? Chcete se stát sportovním rybářem?

Nejlepší je začít již v dětství.

 

Pro všechny děti od 10ti do 15ti let, které se chtějí dozvědět něco nového, naučit se lovit ryby, poznávat vodní živočichy a mnoho dalších věcí, je opět letos otevřen kroužek mladých rybářů, pořádaný Českým rybářským svazem, místní organizací v Turnově, který  vede lektor Mgr. Martin Bulva.

 

Poprvé se sejdeme ve čtvrtek  20. října 2011

od 15.30 hodin v klubovně kanceláře místní organizace ČRS MO v Turnově (ul.Kinského 383) na křižovatce u antikvariátu p.Bartůňka doprava, vlevo u saloonu U supa, ulička a dozadu...

Přijďte, těšíme se na Vás!

 

Za ČRS MO Turnov:

Radka Šimůnková, jednatel

 

Podrobnější informace a přihláška u jednatelky na tel. č. 481 32 12 86

 

Upozornění

Dne 8.10. 2011 se výjimečně nekoná brigáda ve vazovecké líhni.

 

BRIGÁDY !!!

 

Od 1.10.2011 do odvolání se ve vazovecké líhni

konají pravidelné sobotní brigády:

Je možno pracovat ve všední dny i v dopoledních hodinách! Telefonický kontakt na pana Otoupalíka je 722 965 696

 

Zajímáte se o přírodu? Chcete se stát sportovním rybářem?

Nejlepší je začít již v dětství.

Pro všechny děti od 10ti do 15ti let, které se chtějí dozvědět něco nového, naučit se lovit ryby, poznávat vodní živočichy a mnoho dalších věcí, je opět letos otevřen kroužek mladých rybářů, pořádaný Českým rybářským svazem, místní organizací v Turnově, který  vede lektor Mgr. Martin Bulva.

Scházíme se 1x za 14 dní a to ve čtvrtek  od 15ti do 17ti hodin v klubovně kanceláře místní organizace ČRS MO v Turnově  (ul.Kinského 383)

na křižovatce u antikvariátu p.Bartůňka doprava, vlevo u saloonu U supa ulička a dozadu...

Přijďte, těšíme se na Vás!

Za ČRS MO Turnov:

Radka Šimůnková, jednatel

Podrobnější informace a přihláška u jednatelky na tel. č. 481 32 12 86

 

12. 6. 2011    Turnov.

Aktualita – zákaz lovu na živou a mrtvou rybku.

Od 10.6. 2011 do odvolání platí zákaz lovu ryb pomocí nástrahy živé nebo mrtvé rybky na rybníku v Libuni!!!  Důvodem je nasazení 2 – 3 letého candáta.

R.Š

 

12. 6. 2011    Turnov, aktualizace 22:30h

Výsledky dětských rybářských závodů

Přinášíme vám celkové výsledky dětského rybářského závodu v Libuni, který pořádala pro mladé rybáře, místní organizace v Turnově, za přispění libuňských pořadatelů a štědrých sponzorů. Závod se povedl, bylo krásné počasí a bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Na prvním místě se umístil Filip Lauda z Turnova s výsledkem 1 038 bodů, který převzal ceny pro vítěze a putovní cenu. Na druhém a třetím místě se umístily sestry Hejdukovi, Denisa a Markéta ze Sedmihorek. Pořadí dalších účastníků naleznete zde nebo v sekci rybářské závody. Fotogalerii připojíme v nejbližších dnech po zpracování.

Několik dalších postřehů. Bohužel letos chyběla dětská konkurence ze Semil, Jičína a další "cizinci". Turnováků, bylo snad víc, než na závodech dospělých. Největšího kapra, 52 cm, chytil Miroslav Vendl, ročník 1997.

IB.

 

4. 5. 2011    Turnov.

Veřejné dětské rybářské závody

Výbor místní rybářské organizace v Turnově na svém jednání dne 3.5.2011 rozhodl o provedení veřejných dětských závodů, které se budou konat v sobotu 11.6. 2011 na vodní nádrži v Libuni. Závodu se mohou zúčastnit děti mladších 15 let nebo i ti, kteří dosáhnou 15 roků v letošním roce. Bližší podmínky závodu naleznete zde nebo v sekci rybářské závody. Pro propagaci závodu je připraven tento plakát

IB.

 

4. 5. 2011    Turnov.

Fotogalerie z rybářských závodů.

Jak jsme vás informovali, připravili jsme pro vás foto galerii z rybářských závodů. Za velmi pěkné snímky děkujeme našemu rybáři panu Jaroslavu Malému. Snímky naleznete v sekci fotogalerie.

IB.

 

25. 4. 2011    Turnov.

Veřejné rybářské závody.

Přinášíme vám oficiální výsledky veřejných rybářských závodů, které se konaly16.4. 20 na retenční nádrži v Libuni. Tabulku s umístěním naleznete zde nebo v sekci Rybářské závody. Foto galerii zobrazíme v nejbližších dnech.

IB.

 

6. 4. 2011    Turnov.

Veřejné rybářské závody.

Výbor ČRS MO v Turnově na včerejším zasedání odsouhlasil pořádání veřejného rybářského závodu, který se koná 16. 4. 2011 na retenční nádrži v Libuni. Začátek prezentace účastníků je na místě konání závodu od 6:00h. První poločas závodu začíná v 7:30h. Druhý poločas po půlhodinové přestávce v 10 hodin. Vyhlášení výsledků je plánováno  na 12:45h. Rybáři na předních místech obdrží hodnotné ceny. Pro všechny účastníky i pro přihlížející je připraveno občerstvení. Bližší podrobnosti naleznete zde nebo v sekci rybářské závody. Pro další propagaci závodu je možné si vytisknou i plakát.

Rybník o rozloze 4,0 hektarů je velmi dobře a pravidelně zarybňován. Lze zde ulovit velmi pěkné úlovky.

Na tradiční rybářské závody vás zve výbor místní organizace.

IB.

 

3.4. 2011    Turnov.

Informace pro členy ČRS MO Turnov. Brigády

Od 2.4.2011 se konají do odvolání brigády ve Vazovecké líhni. Je možno pracovat ve všední dny i v dopoledních hodinách! Mimo termíny: 23.4.2011, 30.4.2011, 7.5.2011, 14.5.2011, 28.5.2011, 4.6.2011,18.6.2011, 25.6.2011.

Telefonický kontakt na pana Otoupalíka je 722 965 696.

IB.

 

16.3. 2011    Turnov.

Informace pro členy ČRS MO Turnov.

V loňském roce začala místní organizace využívat nový evidenční program. Jednou z funkcionalit programu je i vyhodnocování Sumáře úlovků a docházek. S pořizováním dat je spojena potřeba uvádění přesných a úplných informací v Sumáři.  Situace ve vyplňování Sumáře je taková jaké je. Minimálně jedna třetina odevzdaných Sumářů není vyplněna správně nebo úplně. Při zpracování dat bylo potřeba tyto sumáře přepočítat a upravit.

Výbor organizace se proto rozhodl přijmout následující opatření:

1) vydat a zveřejnit na webovských stránkách organizace Vzor vyplnění Sumáře.

2) pro rybáře, kteří i přesto nezpracují nebo zpracují nepřesně nebo neúplně, manipulační poplatek ve výši 50,- Kč za provedení příslušných oprav. Tento poplatek bude pak na rybáři vymáhám při prodeji povolenky na příští rok.

IB. 

 

15.3. 2011    Turnov. AKTUALIZOVÁNO, 16.3.2011 v 21:00h

Informace pro členy ČRS MO Turnov.

Dne 12.3. 2011 jednala členská schůze ČRS v Turnově. Schválila zvýšení pracovního příspěvku na jednoho člena z 12 na 16h. Ceny za povolenky na rok 2011 se nemění. Nemění se ani úhrada neodpracovaných brigád. Více informací v složce Informace, Informace z jednání.

Doplněn byl přehled o úlovcích za rok 2010.

Doplněna fotogalerie o nové snímky z Rybářské veselice 2011.

Schváleny byly platné výjimky pro turnovské revíry.

Prodej povolenek se uskuteční ve dnech 18. 3., 25. 3. a 15. 4. v kanceláři ČRS MO Turnov od 16h do 18h. Sebou platný rybářský lístek a členskou legitimaci, v případě žádané slevy, platný průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P a hotovost na úhradu povolenky.

Z místní organizace bylo vyloučeno 13 členů pro nezaplacení členského příspěvku.

Začátek lovu na stojatých vodách je stanoven na 18. 3. 2011. Pouze rybníky: Vražda. Němeček, Oborský Po předběžném jednání a dohodě s ČRS MO Jičín o možnosti společného lovu ryb na Jinonických rybnících došlo ke změně. Pro vlastníky MP povolenky ČRS MO Turnov platí lov pouze na rybníku Vražda. Od 17.4. 2011 ostatní stojaté vody (MR, Roudný, Libuň).

Brigády je možné konat v líhni po telefonické domluvě s K. Otoupalíkem.

 

IB.

 

7.3. 2011    Turnov.

Informace z jednání výborové schůze ČRS MO Turnov.

Výbor na svém pravidelném zasedání projednal vyhodnocení rybářské veselice, přípravu březnové členské schůze, informaci rybářského hospodáře a jednatelky organizace. Bylo konstatováno, že ke dni konání výborové schůze nezaplatilo členské známky cca 80 členů organizace. Z těchto důvodů se výbor rozhodl prodloužit termín zaplacení a odebrání členské známky do 12.3., a to po osobní domluvě s jednatelkou R. Šimůnkovou.  Více informací naleznete v sekci informace, informace z jednání.

IB.

 

5.3. 2011    Turnov.

POZVÁNKA na konání členské schůze ČRS MO Turnov.

Členské schůze se koná dne 12.3. 2011 od 9 hodin v budově městského kina v Turnově. Účast všech členů povinná!

Program:

1. Schválení programu členské schůze

2. Volba mandátové, návrhové komise

3. Zpráva o činnosti místní organizace za rok 2010 a záměry organizace na rok 2011

4. Zpráva rybářského hospodáře za rok 2010

5. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu pro rok 2011

6. Zpráva dozorčí komise a kontrola usnesení z minulé VČS

7. Vyhodnocení aktivních členů místní organizace

8. Výjimky na revírech turnovské organizace

9. Zpráva mandátové komise

10. Návrh usnesení VČS

 

Návrhy na složení komisí:

Mandátová: J. Cimbál, R. Šimůnková, M. Štrojsa

Návrhová: J. Polák, M. Vendl, Z. Koubus

IB.

 

6.2. 2011    Turnov.

Aktualizováno 13.2.2011, Aktualizováno 27.2.2011

 

Aktuality.

Dne 11.2. 2011 od 16 do 18 hodin, pokračuje placení členských příspěvků v kanceláří místní organizace. Další a poslední termín je 25.2. 2011 ve stejnou hodinu v kanceláři. Při placení členských příspěvků bude provedena kontrola odpracovaných brigádnických hodin členem, s možností uhrazení chybějících hodin.

Vstupenky na tradiční rybářskou veselici pořádanou 18.2. v mašovské sokolovně jsou vyprodány!

Rybářské závody MO Turnov se uskuteční 16.4. 2011 na rybníku v Libuni.

Statistiku úlovků k dnešnímu dni nevrátili: Bárta František, Bárta Marek, Doležal vít, Honsejk Přemysl, Petráček Tomáš, Rýgl Jiří, Tábořík Michal, Urban Daniel.

Ivo Bartoň

 

31.12. 2010    Turnov.

 Vážení rybáři, přátelé a příznivci rybářského cechu,

dovolte mi, abych jménem výboru i dozorčí komise místní organizace ČRS a jménem svým, poděkoval Vám všem, kteří se aktivně podílíte na životu naší rybářské organizace a popřál Vám a Vaším blízkým do Nového roku, štěstí, pevné zdraví, dobrou pohodu, mnoho úspěchů v rodinném i pracovním životě a zejména pak nám rybářům mnoho překvapivých a pěkných úlovků.

S přáním ať skutečné sportovní rybaření přežije i do dalších roků a s pozdravem Petrův zdar, úspěšně vkročme do roku 2011.

Ivo Bartoň

 

20.12. 2010    Turnov. Aktuality.

1. Termíny placení členských příspěvků:

Vždy v pátek od 16ti do 18ti hodin

7. + 14. + 21. leden 2011,

11. + 25. únor 2011.

Ceny členských příspěvků se v roce 2011 nemění.

 Kategorie:

 Dospělí                  400,-Kč,

 Mládež 16-18 let   200,-Kč,

 Děti                       100,-Kč.

 

2. Při placení členských příspěvků bude provedena kontrola odpracovaných brigádnických hodin členem, s možností uhrazení chybějících hodin. Týká se to členů, kteří v roce 2010 nesplnili svůj pracovní příspěvek v odpracování stanovených 12 brigádnických hodin a budou si chtít vzít povolenku k lovu ryb v roce 2011. Cena za neodpracovaných 12 brigádnických hodin je 2000,- Kč. Pokud bude člen hradit pouze část chybějících brigádnických hodin, je stanovená cena 1 hodiny na 150,- Kč. Hodnota a způsob hrazení brigádnických hodin byla schválena členskou schůzí v březnu 2010. Pro doložení odpracovaných brigádnických hodin si přineste sebou brigádnický průkaz se zapsanými brigádnickými hodinami!

3. Pro kontrolu a doplnění evidence si přineste sebou i svůj platný rybářský lístek.

4. Od 7.1. do 11.2. 2011 je možné si zakoupit v kanceláři místní organizace a lístky na tradiční RYBÁŘSKOU VESELICI, která se koná 18.2. 2011mašovské sokolovně. Cena vstupenky je 120,- Kč.

5. Termín členské výroční schůze je stanoven na 12.3. 2011!

RŠ, IB.

 

10.11. 2010    Turnov.

Zprávy z jednání výboru konaného 2.11.2010.

Výbor projednal informaci rybářského hospodáře a jednatelky MO.  Zabýval se přípravou rybářské veselice. Více podrobností naleznete zde nebo v sekci informace z jednání.

 

7.11. 2010  Turnov. Aktuality.

Nové legitimace

Kdo z členů místní organizace byl upozorněn při placení členských známek na potřebu vystavení nové legitimace člena ČRS, může starou legitimaci vhodit do schránky umístěné na kanceláři MO. Nové legitimace budu mít s sebou při prodeji členských známek.

Dětský rybářský kroužek

se koná každý druhý čtvrtek v měsíci od 15.00 hodin v kanceláři MO ( 11.11. 2010). Kroužek vede Mgr. Martin Bulva, další informace na mobilu 602979229.

Brigády

Všem členům MO, kteří doposud nesplnili svůj pracovní příspěvek, sděluji, že od 2. října 2010 v líhni ve Vazovci pokračují brigády. Další informace u pana Karla Otoupalíka, mobil 722965696.

Hájení candátů na Libuni Z důvodu vysazení candáta (30cm) platí do odvolání zákaz lovu dravých ryb na živou a mrtvou rybičku na revíru Libuň. Povoleno je pouze vláčení umělé nástrahy.

Ostatní revíry beze změn.

R.Š

  

14.10. 2010  Turnov.

Dětský rybářský kroužek.

Pro všechny dětské zájemce o rybaření, otevírá ČRS místní organizace v Turnově, rybářský kroužek. Děti se v průběhu podzimu, zimy a jara seznámí s druhy ryb, vodními živočichy a přírodou kolem vody. Budou se učit předpisy z rybářského řádu, jako jsou zákonné míry ryb, jejich hájení, druhy rybolovu, povinnosti rybáře a ostatní pravidla podmiňující získání  rybářského lístku. Přibližně v měsíci březnu děti absolvují zkušební test opravňující k získání prvního rybářského lístku. Snahou a cílem rybářského kroužku je vychovat mladé rybáře, kteří nejenom mají patřičné rybolovné znalosti ale i vztah k rybám a okolní přírodě.

Rybářský kroužek se bude scházet v prostorách rybářské organizace na adrese: ul. Kinského 383 Turnov.

Po zkušenostech s prácí s dětmi v rybářském kroužku z minulých roků, budou do kroužku přijímány děti, kterým v letošním roce je nebo bude 10 let a není jim více 15 roků. Informativní schůzka pro rodiče s dětmi se uskuteční 21.10. 2010 od 15:30 hodin na výše uvedené adrese. Vedoucím kroužku bude Mgr. Martin Bulva.

IB.

 

30.9.2010   Turnov.

Plnění brigádnických hodin pokračuje

Pro všechny členy naší organizace, kteří doposud nesplnili svůj pracovní příspěvek sděluji, že od 2. října od 8 hodin v rybářské líhni ve Vazovci pokračují podzimní brigády. Další informace získáte od  p. Karla Otoupalíka, zaměstnance líhně. Tel..722965696.

IB

 

8.9.2010   Turnov.Aktualita z jednání výboru ČRS MO TURNOV

"Dny otevřených dveří" v rybářské líhni ve Vazovci.Ve dnech 11. a 12. září 2010 od 10 do 16 hodin pořádá místní rybářská organizace pro rybáře a širokou veřejnost "Dny otevřených dveří" ve svém odchovném zařízení. Prohlídka bude doplněna odborným výkladem p. Karla Otoupalíka, zaměstnance líhně. Budete se tak moci osobně seznámit s odchovem ryb, které jsou vypouštěny do našich potoků, řek i rybníků. Na vaši návštěvu se těšíme.

Karel Otoupalík a výbor ČRS MO Turnov.

IB.

 

8.6. 2010    Turnov. aktualizování 20.6.2010

 Výsledky dětských rybářských závodů.

Za krásného sobotního dopoledne 5.6. 2010, se uskutečnil, již tradiční dětský rybářský závod, pořádaný Českým rybářským svazem, místní organizaci v Turnově. Závodu se zúčastnilo 28 dětí školního věku. Vítězem se stal Filip Lauda z Turnova s celkovým počtem 1137 bodu. Výsledková listina je přístupná zde nebo ze sekce rybářské závody. Všechny děti obdrželi za své výkony hodnotné ceny.

Poděkování patří tradičním sponzorům, a to zejména firmě Kormorán, Rybářské potřeby Štrojsa a AGS SEKO Group Jičín. Další poděkování patří pořadatelům z místní organizace i rodinným příslušníkům doprovázející své soutěžící.

V nejbližších dnech zobrazíme fotogalerii z pořádaných závodů. Foto naleznete zde nebo v sekci fotogalerie.

IB.